MN logo rgb web 300x77
Ny rapport: Mere tryghed og mindre kriminalitet på Nørrebro

Ny rapport: Mere tryghed og mindre kriminalitet på Nørrebro

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Nørrebroerne er blevet mere trygge ved at bo og færdes i bydelen både om dagen og om aftenen, og den borgervendte kriminalitet er faldet til det laveste niveau i 11 år, viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse.

Arkivfoto fra Bilfri Søndag på Nørrebrogade 2019: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Forsøger du også nogle gange at forklare venner, kolleger eller familien fra Jylland, at Nørrebro altså ikke er så farlig, som mange gerne vil gøre den til?

Så har du netop fået dugfriske tal til at bakke dig op.

Tallene fra Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse er nemlig lige kommet, og det er positiv læsning for os, der bor i og holder af 2200 N:

Ikke alene er utrygheden faldet siden sidste år, antallet af anmeldelser for såkaldt borgervendt kriminalitet ligger også på det laveste niveau, siden Københavns Kommune begyndte at lave sine tryghedsundersøgelser i 2009.

Faktisk ligger den borgervendte kriminalitet – der rækker fra de mildere forseelser som støjgener og hærværk over tyveri og indbrud til grov kriminalitet som vold og salg af narkotika – både på Indre og især på Ydre Nørrebro et pænt stykke under gennemsnittet for København som helhed.

På niveau med resten af København

Derfor virker det også naturligt, at nørrebroerne efter at have oplevet en stigning i utrygheden i årene 2018/19 nu atter nærmer sig en tryghed på niveau med byens øvrige indbyggere.

På Indre Nørrebro er der således nu 10 procent af beboerne, der føler sig utrygge i deres nabolag mod et københavnergennemsnit på 9 procent og 16 procent, der føler sig utrygge i aften-og nattetimerne mod et københavnergennemsnit på 15 procent. Ifølge analyseinstituttet Epinion, der har foretaget undersøgelsen, er forskellen i andelen af utrygge på henholdsvis Indre Nørrebro og i byen som helhed så små, at de ikke er statistisk signifikante.

En smule anderledes forholder det sig på Ydre Nørrebro. Her er der også tale om et fald i utrygheden, både i forhold til sidste år, men også – og mest markant i forhold til tryghedsundersøgelsernes start i 2009.  Men hvor de 13 procent af beboere på Ydre Nørrebro, der føler sig utrygge i nabolaget, ikke statistisk set vurderes at adskille sig signifikant fra beboerne i resten af byen, er der stadig en overrepræsentation – 22 procent, svarende til mellem hver fjerde og hver femte beboer – der føler sig utrygge i aften-og nattetimerne.

Glad lokaludvalgsformand

Alt i alt er det dog en glad formand for Nørrebro Lokaludvalg, som vi beder kommentere på den dugfriske tryghedsundersøgelse:

“Det er jo dejlige tal, der viser en øget tryghed i bydelen. Og at vi også har lavere kriminalitet end i byen som helhed er jo helt fantastisk,” siger Mogens ’Mugge’ Petersen.

Lokaludvalgsformanden ønsker ikke at forklejne den utryghed, som visse af bydelens beboere stadig føler, men hans bud er, at den til dels skyldes enkeltstående tilfælde med uroligheder efter fx demonstrationer.

“Når folk ser den slags ballade i gaden, bliver det jo hurtigt regnet som utryghedsskabende aktivitet. Også selvom det jo ikke er et generelt billede af Nørrebro, men noget, der sker måske én eller to gange om året, og som ofte fylder mere i medierne, end det gør i virkeligheden,” siger han.

Mogens Petersen er ikke i tvivl om, at det nu handler for Nørrebro om at fortsætte ud af det gode spor:

“Vi har fået begrænset tilgangen af kriminelle, og det er jo ikke kommet af sig selv. Vi har fx gennem en årrække opbygget et stærkere foreningsliv og styrket vores gadeplansindsatser, hvor vi blandt andet har arbejdet med de kriminelles lillebrødre. Så så længe man ikke selv er blandet ind i kriminalitet, har man som udgangspunkt ikke noget at frygte på Nørrebro,” lyder det fra lokaludvalgsformanden. 

TRYGHEDEN PÅ NØRREBRO

INDRE NØRREBRO

  • Areal: 2 km2
  • Antal beboere: 34.365
  • 5 % af alle københavnere bor i bydelen
  • Andel børn/unge under 18 år: 17 %
  • Andel ældre over 65 år: 8 %

.

YDRE NØRREBRO

  • Areal: 2,1 km2
  • Antal beboere: 45.889
  • 7 % af alle københavnere bor i bydelen
  • Andel børn/unge under 18 år: 16 %
  • Andel ældre over 65 år: 6 %

.

BORGERVENDT KRIMINALITET

Øverst: Tallene for borgervendt kriminalitet i alle de københavnske bydele for 2009 (det år, Københavns Kommune begyndte at lave tryghedsundersøgelser), 2018 og 2019.

Nederst: For at tydeliggøre Nørrebros placering har vi på Mit Nørrebro lavet en grafik, hvor bydelene står sorteret efter 2019-tallene for borgervendt kriminalitet. Som det ses, ligger både Indre og Ydre Nørrebro under gennemsnittet for byen som helhed. Der er næsten seks gange så mange tilfælde af borgervendt kriminalitet i Indre By som på Indre Nørrebro, og både Vesterbro og Christianshavn har flere end dobbelt så mange anmeldelser som Indre Nørrebro – og tre-fire gange så mange som Ydre Nørrebro. Ydre Nørrebro ligger på niveau med Østerbro og Valby, hvilket måske kan komme som en overraskelse for dem, der kun kender Nørrebro fra den nationale mediedækning.

Alle tal og grafikker er fra Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2020 undtagen det røde søjlediagram over borgervendt kriminalitet, der er lavet af Mit Nørrebro ud fra undersøgelsens tal.

Du kan se hele København Kommunes Tryghedsundersøgelse 2020 her

Related Articles

X