MN logo rgb web 300x77
Nyt byggeri på Nuuks Plads bliver lavt og indrammet i stedet for højt

Nyt byggeri på Nuuks Plads bliver lavt og indrammet i stedet for højt

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
En U-formet bygning vil omslutte et nyt byrum, der er mindre end byrummet i det nedstemte højhus-forslag fra 2018. Begge de eksisterende arkivbygninger får nu lov at blive liggende.

Billedtekst: To nye bygninger hæftet på Koppels Magasin vil danne to fløje om en Nuuks Plads, der får en helt anden form end i dag — med passager ved Martin Nyrops gamle arkivbygning, som ses midt i billedet. Visualisering set fra Rantzausgade mod Jagtvej. Illustration: Entasis

Nuuks Plads får ikke et højhus, men derimod to nye byggerier, der kommer til at indramme en ny plads.

Sådan ser fremtiden ud i det nye projekt for Landsarkivets gamle område — et stenkast fra, hvor Jagtvej krydser Åboulevarden.

Det er mindre end fire måneder siden, at ejendomsudvikleren 2L købte Nuuks Plads af statens ejendomsselskab Freja.

Salget skete efter en meget omtalt sag i 2018, hvor et ellers indledningsvist godkendt højhus til sidst blev afvist af et politisk flertal i Københavns Kommune. 

I den offentlige høringsrunde efter godkendelsen indkom nemlig 469 høringssvar, hvoraf alle på nær 19 udtrykte modstand mod planerne om et 75 meter højt byggeri. Og det fik ved 2. behandlingen en række partier til at stemme imod, og så blev planerne skrottet. 

Fire flanker om plads

De 450 modstandere fra 2018 — næsten alle lokale fra området — vil formentlig være det nye forslag mere venligt stemt.

Hvis projektet glider igennem de politiske processer, vil der på Nuuks Plads snart blive opført to nye fløjbyggerier, og begge vil være i niveau med de omkringliggende huse.

Begge de eksisterende arkivbygninger får nu lov at blive liggende. Den ene, tegnet i 1800-tallet af rådhusarkitekten Martin Nyrop, er erklæret bevaringsværdig. Den anden, Koppels Magasin fra 1963, var ikke en del af højhusprojektet fra 2018, men i det nye forslag får den lov at blive, hvor den er.

To helt nye byggerier vil blive hæftet på Koppels Magasin, og tilsammen vil de nye og gamle bygninger danne og afskærme en ny plads, hvor der i dag står en lav mellembygning. Den har tidligere koblet de to arkivbygninger sammen, men vil blive revet ned. 

.

Det nye byrum vil være offentligt tilgængeligt og er tænkt som en ramme for nye aktiviteter for lokalområdet.

Ved Nyrops gamle arkivbygning bliver der lavet to passager ind til den nye plads, og på den måde kommer den bevaringsværdige bygning til at stå frit, som den gør i dag. I stueetagen vil den blive åbnet op med nye glaspartier, så den bindes bedre sammen med den nye plads og kan huse fx spisesteder eller kulturelle aktiviteter.

Koppels Magasin vil gennemgå en større ombygning. I dag er bygningen næsten uden vinduer, hvilket ikke går godt i spænd med de nye boliger, der er planlagt i denne del af det tidligere landsarkiv. 

De to nye fløjbygninger vil blive hæftet direkte på det ombyggede Koppels Magasin, og også her vil der i stueetagen være udadvendte aktiviteter med transparente facader. 

Da det nye projekt med en bygningshøjde på maks. 24 meter altså er betydeligt lavere end de 75 meter, der var planen i 2018, vil en større del af pladsen nu blive inddraget til byggeri.

I det aktuelle forslag fra 2L hæftes to nye byggerier på Koppels Magasin og den opståede U-form omslutter en ny plads. Illustration: Entasis/2L

.

2Ls forslag er med sine i alt 10.000 etage-kvadratmeter kun en smule mindre end de 12.100, som var planen i 2018-forslaget. Og da man nu ikke bygger i højden, bliver mere af gadearealet inddraget til byggeri. Den lavere Nuuks Plads anno 2020 efterlader altså et betydeligt mindre byrum end Nuuks Plads med højhus anno 2018.

Byrummet vil også opstå inde i en mere lukket, karrélignende struktur og kun være forbundet med Jagtvej via en seks meter bred passage — og ikke på samme vis som i 2018 åbne sig op ud til gaden.

Mere dialog

Indtil videre er der tale om en vision fra 2L. Udviklerne har de seneste uger været i dialog med både Københavns Kommune og Nørrebro Lokaludvalg, og dén dialog vil fortsætte, efterhånden som man arbejder videre med detaljerne.

“Vi går meget ydmygt til opgaven og håber, at der vil være opbakning til vores overordnede arkitektoniske udformning, hvor vi bevarer Nyrops Arkiv og genanvender Koppels Magasin,” siger Line Schultz fra 2L, og hun fortsætter:

“Der er dog fortsat meget, der skal afklares, og samtidig skal de overordnede rammer godkendes af Københavns Kommune. Den kommende tid står derfor i dialogens tegn, og vi glæder os til at drøfte vores vision for pladsens fremtid med de mange engagerede beboere på Nørrebro, politikere, embedsmænd og andre interessenter.”

Udvikleren erklærer, at man ønsker, at en del af det nye område skal udbydes til ikke-kommercielle formål, og at man vil forsøge tiltrække et varieret liv til pladsen. 

“Vores projekter skal give noget tilbage til stedet i form af byrum, landskab eller til nye fællesskaber. Derfor er det vores intention at leje en del af arealet ud til en billigere leje, så det bliver muligt for mindre kulturelle aktører at være en del af fremtidens Nuuks Plads,” siger Mathias Seidenfaden Busck fra 2L.

Københavns Kommune forventer at indkalde til et borgermøde i februar eller marts. Her vil man kunne komme med sit eget input til den nye Nuuks Plads, der i september også fik sin egen metrostation.

Det er den danske tegnestue Entasis, der har lavet oplægget sammen med 2L.

Læs også om begrænsningen af byggehøjden på Nuuks Plads, vedtaget tidligere i år.

.

Ny Nuuks Plads

• Projektet omfatter i alt 10.000 m²
• Nye boliger for op til 200 mennesker
• 25% vil være almene boliger 
• Cirka halvdelen af arealerne vil blive til erhverv i form af service, kultur og handel
• Maksimal højde på byggeriet vil være 24 meter

.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Related Articles

X