Mit Nørrebro
Redaktørens mand og datter (med den lilla rygsæk) til loppemarked på Blågårds Plads en sommerdag. Foto: Mette Trudsø


Om Mit Nørrebro

  Mit Nørrebro er et uafhængigt journalistisk nonprofit-medie dedikeret til bydelens borgere, brugere og besøgende.

Mit Nørrebro kombinerer den klassiske lokaljournalistiks stærke forankring i nærmiljøet med moderne medieforbrugeres vaner og hverdagsbehov. Derfor vil du naturligt møde vores artikler og billeder på Facebook og Instagram, ligesom vi sørger for at udgive og arkivere alle relevante nyheder på mitnorrebro.dk, så du altid kan finde dem, når du har brug for og tid til at læse dem. Du kan også kvit og frit tilmelde dig vores ugentlige nyhedsbrev. Alt i alt er det ambitionen at tilbyde dig et overblik over begivenhederne i din bydel, som du ikke får andre steder.

Mit Nørrebro ønsker derudover at udbrede kendskabet til bydelens historie, kultur og særpræg – uden løftede pegefingre, og uden at pådutte dig eller andre en bestemt holdning. Vi fravælger rygter og skræmmebilleder til fordel for grundig research, troværdige kilder og dokumenterede tal, så du får faktuel og brugbar viden om vores bydel. En viden, du er meget velkommen til både at bidrage til og dele videre af.

Mit Nørrebros journalistik er kvalitets- og troværdighedsmæssigt at sammenligne med landets største medier, derfor er vi naturligvis også tilmeldt Pressenævnet.

Kontakt din lokalredaktør

Bag Mit Nørrebro står journalist og redaktør Mette Trudsø, der i mere end 20 år har arbejdet på og for en række af landets største medier – og i mere end 15 år har boet på Nørrebro.

Mette Trudsø er både ansvarshavende redaktør for samt udgiver af Mit Nørrebro via enkeltmandsfirmaet Mette Trudsø Media, CVR: 28701942.

Har du ideer til emner og artikler, som du mener, at Mit Nørrebro bør kigge nærmere på, er du meget velkommen til at skrive til mt@mitnorrebro.dk

Økonomi

Mit Nørrebro er indledningsvis skabt som et con amore projekt for redaktøren, der selv har savnet et uafhængigt, grundigt og fair aktualitetsmedie med en ægte lokal forankring og evnen til at skabe overblik over begivenhederne i vores bydel.

Det vil med andre ord sige, at alle udgifter inklusive egen arbejdskraft er betalt af redaktøren selv i perioden 1. februar – 1. september 2019.

Fra 1. september 2019 er Mit Nørrebro efter projektansøgning til Medienævnet støttet med etableringsstøtte fra Innovationspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen. Disse midler dækker 60% af det meget skrabede budget, redaktøren har lagt for Mit Nørrebro frem til og med udgangen af 2021. De resterende 40% er egenfinansiering, hvilket vil sige en kombination af redaktørens egne midler og arbejdstimer fra lokal, frivillig arbejdskraft.

Målet er inden for projektperioden at udvikle en bæredygtig nonprofit forretningsmodel, der også fremover tillader alt Mit Nørrebros indhold at være frit tilgængeligt. Medlemskaber – for privatpersoner såvel som for foreninger – partnerskaber, sponsorater og annoncering indgår som en naturlig del af disse overvejelser, men vi er også lydhøre over for andre ideer og forslag.

Ønsker du at bidrage til Mit Nørrebros fortsatte eksistens, enten med egne midler eller med ideer til at hente dem andetsteds, er du meget velkommen til at skrive til mt@mitnorrebro.dk

Ophavsret

Alt indhold på mitnørrebro.dk/mitnorrebro.dk er beskyttet af lov om ophavsret.

Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse

X