MN logo rgb web 300x77
Omdannelsen af Rantzausgade: Det kommer der til at ske

Omdannelsen af Rantzausgade: Det kommer der til at ske

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Mere grønt og mindre trafik er hovedpunkterne i omlægningen af Rantzausgade. Under det hele etableres en skybrudsløsning som en del af Københavns Kommunes klimatilpasningspolitik.

Topfoto: Fra Københavns Kommunes ‘Program fra Rantzausgade’ fra september 2016. Billedet viser et trafikforsøg i juni 2015 med kort vejindsnævring og konvertering af p-pladser til udeservering, byhave og cykelparkering.

Med HOFORs bratte opstart af rørlægningsarbejdet i Rantzausgade er startskuddet nu endeligt lydt for den længe ventede omlægning af hovedgaden i Nørrebros gamle rabarberkvarter.

Den endelige udformning af projektet blev lavet i regi af Områdefornyelsen Indre Nørrebro, der løb i årene fra 2014 til 2019.

Gaden får bredere fortove, en hastighedsgrænse på 30 km/t, mere plads til cyklister og fodgængere samt en række grønne bede. Samtidig ensrettes trafikken i det meste af gaden i retning ind mod byen, og bustrafikken omlægges.

For at skabe plads til træer og vejbede på gadens solside – det er siden med de lige husnumre – skal der etableres et nyt vandrør i den anden side af gaden – den med de ulige numre.

Det giver nogle ændringer i parkering og trafik allerede nu:

“Vi kommer til at nedlægge parkeringspladser efterhånden som arbejdet skrider frem, og busserne bliver omlagt til Åboulevarden. Vi kan ikke undgå at fylde lidt i gaden, og vi er især opmærksomme på udeservering og vareleverancer. Vi skal nok gøre, hvad vi kan for at få åbnet op igen så hurtigt som muligt”, siger projektleder Jesper Jensen fra HOFOR.

HOFOR er allerede påbegyndt arbejdet ved Hans Egedes Gade og frem til Jesper Brochmands Gade. Med nogle ugers overlap begynder de så på den næste etape frem til Skyttegade, inden første etape bliver afsluttet, og sådan fortsætter det frem til Kapelvej.

“Vi arbejder i etaper, men de overlapper hinanden og vil også være afhængige af, at vi ikke bliver forsinket. Vi forventer at være helt væk fra Rantzausgade til december,” siger Jesper Jensen.

Når HOFOR er væk, kan Københavns Kommune komme i gang med den endelige indretning af Rantzausgade. Det forventes på nuværende tidspunkt, at arbejdet begynder i foråret 2022, og gaden er færdig med udgangen af 2022.

Related Articles

X