MN logo rgb web 300x77
På vej: Nyt børnehus skal afløse jobcenter i Baldersgade

På vej: Nyt børnehus skal afløse jobcenter i Baldersgade

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Et usammenhængende gadeforløb på Baldersgade tæt på Nørrebrohallen og Superkilen på Ydre Nørrebro vil ændre karakter med nyt, stort projekt.

Topfoto: En ny daginstitution på Baldersgade kiler sig ind mellem tre bevaringsværdige bygninger fra 1881. Den nye bygning ses her til venstre for den eksisterende hovedbygning i palæ-stil. Foto/Illustration: Nøhr & Sigsgaard Arkitekte.

Snart får Nørrebros børnefamilier en ny valgmulighed, når børnene skal i vuggestue eller børnehave.

Baldersgade skal have en ny daginstitution, og i processen vil også det lokale gadebillede blive transformeret.

På gaden ligger i dag en stribe bygninger, der tidligere husede et af Københavns Kommunes jobcentre, men som har stået tomme, siden centret rykkede til Valby i foråret 2019. 

Nu skal dele af dem rives ned.

Palæet bliver stående

Går man en tur ned ad Baldersgade, passerer man i dag en strækning med en lidt pudsig blanding af lavt, moderne byggeri og palæer inspireret af italiensk renæssance.

Tre lyse murstensvillaer fra 1881 — en høj tre-etagers hovedbygning og to lidt mindre hjørnebygninger — er for år tilbage blevet koblet sammen med flere mørkegrå byggerier i ét plan, der bevæger sig dybt ind i gårdrummet bagved.

De lave, mørke bygninger, der i dag forbinder murstensvillaerne, strækker sig dybt ind i gården bagved. De rives ned for at skabe ny plads mod både gaden og i gårdrummet. Foto: Københavns Kommune.

Men alle disse tilbygninger bliver snart fortid og vil vige pladsen for, at noget nyt kan slutte sig til området omkring de bevaringsværdige palæer.

I ét af de huller, der efter nedrivningen vil opstå mellem bygningerne, vil en moderne daginstitution med flere tagterrasser rejse sig.

I et andet bliver der plads til et nyt P-hus. Og på den resterende, frigjorte plads bag de nye byggerier vil daginstitutionens børn i fremtiden kunne kaste sand på hinanden på et nyt, stort legeareal.

Den nye, gyldne daginstution lægger sig ind mellem hovedbygningen og en af hjørnebygningerne. Det relativt diskrete P-hus placeres i den modsatte ende (ses til venstre). Illustration: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter.

Med sit flade tag og sin simple facade kommer den nye institution ud mod Baldersgade til at stå i skarp kontrast til de renæssance-inspirerede nabobygninger lige ved siden af.

Men modsat de eksisterende tilbygningers mørkegrå og lukkede facader, vil nybyggeriet blive holdt i lysere, gyldne nuancer med væsentligt flere vinduer. På den måde vil daginstitutionen blive et mindre skævt match til palæerne ved siden af.

Med sit flade tag og moderne facade kommer nybyggeriet til at skille sig ud fra de eksisterende bygninger fra 1881. Illustration: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter.

Leg i gården og på taget

Selvom der nu skal bygges både ny institution, cykelskur og parkeringshus, bliver grunden ikke nær så tætpakket som i jobcenter-tiden.

Børnehusets børn får god plads til frisk luft og leg i gården — og de små vil kunne bevæge sig videre op på det lave P-hus, som skråner ned mod gårdrummet, og som med sin legeplads på taget er udformet, så det bliver en integreret del af daginstitutionen.   

I det hul ud mod Baldersgade hvor der ikke bliver bygget nyt, vil et bølgende træhegn adskille de små fra trafikken på gaden.

”Kighuller” i træhegnet skal sørge for, at daginstitutionen ikke føles lukket af fra byen udenfor, og planter voksende op ad hegnet vil give et helt anderledes udtryk mod gaden end dagens mørkegrå facader. 

Hegnets lidt bølgende form går igen i formen på cykelskuret mod Mimersgade, der — ligesom det nye parkeringshus — vil have facade mod gaden af ubehandlet træ.

De dybe tilbygninger fra jobcenter-tiden forsvinder til fordel for en ny bygning, et P-hus og et stort legeareal til børnene. Illustration: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter.

Tre bevaringsværdige træer må lade livet i forbindelse med byggeriet, men den nye lokalplan stiller krav om, at 35 nye skal plantes. 

Mere grønt kommer der også umiddelbart foran daginstitutionen, der får en ansigtsløftning med grønne bede og bedre plads til cykelparkering. Sammen med cykelskuret skal det lokke flere forældre til at aflevere ungerne på cykel i stedet for i bil. 

Projektet er tegnet af Nøhr & Sigsgaard Arkitekter. Lokalplanen, der skal gøre det muligt, er sendt i høring frem til 7. januar 2021. 

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Related Articles

X