MN logo rgb web 300x77
Så er arbejdet med Nordvestpassagen i gang – se planerne her

Så er arbejdet med Nordvestpassagen i gang – se planerne her

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Det bliver ikke kun de cyklende, der får glæde af den kommende Nordvestpassage. Der er også lagt op til et nyt område med plads til leg, ophold og grøntsager.

Topfoto: Et område i Mimersparken får snart en “makeover” og en tunnel mod Nordvest. Illustration: Rambøll

Denne artikel er oprindeligt udgivet 28. september 2021 under overskriften ‘Planerne for den nye passage mellem Nørrebro og Nordvest er klar’. Vi vælger at bringe den igen 1. februar 2022 i anledning af, at arbejdet med Nordvestpassagen nu er gået i gang.

Om et par år står en ny genvej klar under sporene til S-togets linje F tæt på Bispebjerg Station. 

Den kommende gang- og cykeltunnel, der skal forbinde Nørrebro og Mimersparken med Nordvest lige ovre på den anden side af skinnerne, bliver ét af flere tiltag, der skal give et løft til hele området.

Den overordnede plan om den kommende, såkaldte ‘Nordvestpassage’ har været undervejs i længere tid. 

Men nu er en mere detaljeret plan for hele området klar — og dén viser, at det ikke kun er cyklister og gående, som kan slippe for en tur ud på den trafikerede Tagensvej, der skal glæde sig. 

Den nye indretningsplan for området afslører nemlig et helt nyt landskab med en højderyg langs Mimersparken og to cirkulære pladser, der skal skabe et åbent område ned mod nedkørslen til tunnelen.

Børn og barnlige sjæle kan se frem til en større legeplads i Mimersparken med blandt andet en ny svævebane.

Og lokale, der er mere til at få grønne fingre end en tur med svævebanen, vil få gavn af nye haver hvor der kan dyrkes grøntsager — og udendørs madlavningsfaciliteter. 

Projektet skal også fungere som skybrudssikring. Vand kan blive opsamlet i de små ‘dale’ der vil opstå. Illustration: Rambøll.
Udsmykning af genvej

Det skal heller ikke være kedeligt at benytte den kommende, 12 meter brede tunnel, der altså skal knytte Nørrebro bedre sammen med Nordvest. 

I den kommende tid bliver der igangsat en konkurrence om udsmykningen af den indvendige del af passagen. 

Håbet er, at en kommende udsmykning vil kunne mindske risikoen for hærværk og graffiti. 

I forbindelse med arbejdet vil der dog blive fældet i alt 57 træer. De erstattes alle 1:1, men det bliver naturligvis i lidt mindre udvoksede udgaver, end dem der fjernes. 

Nordvestpassagen bliver knudepunkt for tre cykelruter. Den fuldt optrukne hvide streg markerer den grønne cykelrute Nørrebroruten efter etableringen af Nordvestpassagen, mens den stiplede sorte linje viser forløbet i dag. Den røde stiplede linje viser forløbet af supercykelstien Fasanvejsruten, mens den hvide stiplede linje viser den planlagte grønne cykelsti Hareskovruten. Foto/Illustration: Google/Magasinet KBH.
Tæt på megaprojekt 

Hele området skal med projektet løftes gevaldigt, så der skabes mere liv og dermed også tryghed i dette hjørne af København.

Nordvestpassagen — der også skal fungere som skybrudsikring for de omkringliggende bygninger — har bogstavelig talt en direkte forbindelse til den kommende gennemrenovering af Mjølnerparken.

En af Københavns kommende, ‘grønne cykelruter’, vil nemlig føre igennem boligkvarteret og ned i den nye tunnel.

Passagen er derfor også et led i den større vision om at transformere hele Mjølnerparken og få kvarteret af regeringens ghetto-liste. Mere liv, bedre cykelforhold og bedre faciliteter ved passagen skal smitte positivt af på fremtidens Mjølnerparken.  

Allerede i 2018 blev der afsat godt 75 mio. kr. til arbejdet med Nordvestpassagen, og man forventer, at den vil stå færdig i 2023.

Der bliver rum til nye pladser og udstyr til leg og ophold. Illustration: Rambøll.
Tunnellen gøres bred og åben, ikke mindst for at undgå den utryghed, som smalle, mørke tunneller kan skabe. Illustration: Rambøll.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Related Articles

X