MN logo rgb web 300x77
Politikere præsenterer plan for at redde byhusene på Bjelkes Allé

Politikere præsenterer plan for at redde byhusene på Bjelkes Allé

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Beboerprotester blev hørt: Der tegner sig nu et flertal på Københavns Rådhus for at nedlægge forbud mod nedrivning af det gule byhus i Bjelkes Allé 48 og lave en bevarende lokalplan for området.

Nogle gange kan det godt betale sig at mobilisere de lokale kræfter her på Nørrebro, hvis man vil have ændret noget.

Det var i hvert fald, hvad Rasmus Jon Nielsen gjorde, da han fik at vide, at et afbydelens få tilbageværende to-planshuse, det gule byhus i Bjelkes Allé 48, skulle rives ned og erstattes af 22 meter højt nybyggeri i syv etager.

Og nu ser det ud til, at hans initiativ har båret frugt.

For på Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs dagsorden på mandag den 16. december står netop byggesagen på Bjelkes Allé 48.

Og hvad mere er – og hvad der ikke står i dagsordenen: der tegner sig nu et politisk flertal for at gribe ind og redde det gule byhus. 

Det skal ske ved at nedlægge et såkaldt § 14-forbud med lovhjemmel i Planloven – men før vi går nærmere ind i det, spoler vi lige tilbage til, hvordan sagen overhovedet landede på politikernes bord:

Fra beboerprotest til politisk spotlight

Rasmus Jon Nielsen og hans naboer fik i midten af oktober byggesagen til høring, fordi de deler gård med Bjelkes Allé 48.

De var som naboer bange for, at det nye byggeri ville ødelægge miljøet i deres store, grønne og meget benyttede gård– og de var som beboere i kvarteret bange for, at det ville ødelægge Bjelkes Allés særpræg og den kant, som ældre og anderledes byggeri giver til byen.

Derfor nøjedes Rasmus Jon Nielsen ikke med at sende et høringssvar. 

Han kontaktede også Nørrebro Lokaludvalg, som undrede sig over, at de slet ikke havde hørt noget om sagen. Lokaludvalget skrev derfor straks en henvendelse til Teknik- og Miljøborgmester – og nørrebroer – Ninna Hedeager Olsen.

I mellemtiden var Rasmus Jon Nielsen i kontakt med os her på Mit Nørrebro. Vi rykkede ud og talte med ham, så på forholdene og ringede derefter til den nyudnævnte teknik-og miljøordfører for socialdemokraterne på Københavns Rådhus Marcus Vesterager.

Ordføreren, der også er nørrebroer, havde som politiker ikke hørt om sagen, der indtil da udelukkende havde kørt som en almindelig byggesag blandt embedsmændene i forvaltningen.

Men som arkitektuddannet behøvede Marcus Vesterager ikke mange minutter for at erklære, at det var en politisk drøftelse værd, om det giver mening at lade en bygning som det gule byhus rive ned.

Han lovede at tage sagen op på politisk niveau og tog dagen efter på besøg på Bjelkes Allé for at snakke med Rasmus Jon Nielsen.

I mellemtiden bragte vi her på Mit Nørrebro artiklen Kampen for byhuset: “Vi frygter, at dette bare er starten”, som på kort tid fik flere tusinde læsere, og på vores Facebook-side udtrykte mange lokale deres ærgrelse over udsigten til byhusenes endeligt.

Ugen efter viderebragte både dagbladet Politiken og netmediet Ejendomswatch historien om de lokales kamp mod nedrivningen af det gule hus og opførelsen af den nye 22 meter høje bygning.

Rasmus Jon Nielsen foran bagsiden af det gule hus, som han og en lang række andre beboere deler gård med, under Mit Nørrebros besøg i slutningen af oktober. Foto: Mette Trudsø. Topfoto fra gaden: Lars Christian Vibild, @lcvibild

.

Lokalplan skal bevare hele området

Her kun en måned senere står sagen så på dagsordenen for næste Teknik-og Miljøudvalgsmøde på mandag den 16. december, hvor der tegner sig et flertal for en løsning, der skal bevare ikke alene det gule byhus, men også de to nabohuse.

Efter at have spurgt sig for hos forvaltningens embedsmænd har Marcus Vesterager nemlig fået det svar, at politikerne kan forhindre nedrivningen af byhuset i Bjelkes Allé 48 ved at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14. 

Det betyder i praksis, at der inden for et år skal fremlægges et lokalplanforslag for hele rækken af mindre ejendomme i Bjelkes Allé. Selve huset i nummer 48 er nemlig ombygget så mange gange, at det ikke i sig selv kan erklæres bevaringsværdigt – hvorimod man juridisk bedre kan argumentere for at bevare hele området, da det ellers vil risikere at miste sin egenart.

I sidste ende kan hele denne øvelse ende med, at kommunen kan risikere at skulle overtage ejendommen mod erstatning, men det afskrækker hverken Marcus Vesterager eller et flertal i Teknik- og Miljøudvalget.

“Der er selvfølgelig en procesrisiko, men vi har hos Socialdemokratiet kigget meget på det konkrete sted – at huset er en del af dén her gade og dét her kulturelle arkitektoniske miljø, som vi gerne vil bevare. Og vi vurderer, at hvis man fjernede den ene bygning, så ville det være mere oplagt at gøre det samme med nabobygningerne, og derfor vil vi gerne lave en bevarende lokalplan,” siger Marcus Vesterager.

Socialdemokratiet bakkes op af i hvert fald Enhedslisten og SF, og da de tre partier til sammen sidder på 31 ud af 55 stemmer i Borgerrepræsentationen, tegner der sig altså et flertal for Marcus Vesteragers plan om først at nedlægge et § 14-forbud mod rive det gule byhus ned og dernæst at lave en lokalplan for hele striben af småbygninger i gaden.

Enhedslistens Teknik-og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen giver sin opbakning til planen med ordene:

“Jeg er glad for, at de lokale har gjort os opmærksomme på sagen, og at Marcus Vesterager har løftet den, så vi politisk kan tage stilling til fremtiden for gule hus på Bjelkes Allé. Huset har i mine øjne en unik karakter, og derfor går jeg ind for, at vi sikrer det gennem en bevarende lokalplan.”

Også hos SF er man glade for, at sagen er blevet bragt op:

“Vi skal jo være forsigtige med ikke at bremse byudviklingen, men vi kan bare se, at der er nogle af de her bygninger, som vi ikke har været opmærksomme nok på at få beskyttet, og hvor vi bør få lavet lokalplaner,” siger partiets medlem af Teknik- og Miljøudvalget Astrid Aller – bl.a. med henvisning til den store folkelige protest mod nedrivningen af Slagtergårdene på Vesterbro for to år siden.

Lokaludvalg og beboere er begejstrede

Her i bydelen kan vi altså efter alt at dømme nyde godt af en ny byrumsmæssig erkendelse på Københavns Rådhus.

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens ’Mugge’ Petersen udtrykker da også usædvanligt stor begejstring for kommunalpolitikerne i denne sag:

“Jeg synes jo, det er fantastisk, at vi på den måde kan udfylde vores rolle som bindeled mellem borgere og politikere. Det er rigtig rart, at byens politikere går ud og vægter at bibeholde udtrykket og noget kant i vores bydele, så det hele ikke ligner hinanden,” siger han.

Lokaludvalget har i flere år argumenteret for, at der skulle laves flere lokalplaner til bevarelse af særlige udtryk i det nørrebroske byrum.

Det har der ikke altid været den store politiske lydhørhed over for – Mogens Petersen henviser blandt andet til det, han kalder ”massakren” på det kunstneriske baggårdsmiljø omkring Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade 34 sidste år.

“Men vi kan da håbe, at det kan blive en trend, at man laver bevarende lokalplaner for de områder, som vi ikke har så mange tilbage af. Vi hjælper gerne politikerne med at pege de områder ud, hvor vi synes, man skal være forsigtige med at køre gravkøerne frem,” siger han og understreger, at borgerne på Nørrebro altid er velkomne til at henvende sig til lokaludvalget også med denne type sager.

Selv kan Rasmus Jon Nielsen næsten ikke forstå, at han og de andre beboere er kommet så langt.

“Vi tør jo næsten ikke håbe på for meget, før vi får at vide, at der ikke skal bygges noget i stedet for det gule hus – men vi er sindssygt glade for, at politikerne kan se, at det er en dårlig beslutning for byen at gøre det,” siger Rasmus Jon Nielsen, der sætter pris på den opbakning, beboerne har mærket hele vejen rundt.

“Hvis det ender med, at vores stemme bliver hørt i det her, er det jo et vidnesbyrd om, at det kan betale sig at kæmpe for det, der betyder noget, og at det er muligt at påvirke lokalmiljøet gennem lokaludvalg og lokale medier. De beslutninger, som bliver taget på rådhuset, har en kæmpestor effekt på os herude, og det er fedt, når en politiker kommer ud og drikker en kop kaffe, kigger på forholdene og lytter til os,” siger han.

Related Articles

X