MN logo rgb web 300x77
Politikere vil bevare nedrivningstruede byhuse på Nørrebrogade

Politikere vil bevare nedrivningstruede byhuse på Nørrebrogade

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Socialdemokratiet vil forbyde nedrivning af to byhuse på Nørrebros hovedstrøg, og flere andre partier på Københavns Rådhus erklærer sig villige til at se nærmere på sagen.

Topfoto:Nørrebrogade 98 – hjørnebygningen til venstre – er en 2 ½-etagers bygning fra 1868 med en middel bevaringsværdi (SAVE-værdi 5). Bygningen er ikke udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen for Nørrebrogade, men S vil alligevel bevare den. “Vi har få af de lave bygninger tilbage, så den har en kvalitet i sig selv. Men derudover er de to huse på hvert sit hjørne jo tvillinger, og hvis du fjerner den ene, vil den anden være meget alene. Det synes jeg ville se underligt ud og være et stort tab,” mener partiets teknik-og miljøordfører i København, Marcus Vesterager. Foto: Lars Vibild, larsvibild.dk

“Det handler om at vurdere, hvad vi mister, i forhold til, hvad vi får. Og jeg har svært ved at se, hvilket projekt der kunne ligge her, som kunne berige omgivelserne lige så meget, som dette hus gør.”

Vi står foran Nørrebrogade 33 sammen med Marcus Vesterager, medlem af Borgerrepræsentationen og Socialdemokratiets lokale teknik-og miljøordfører.

Han har netop stillet forslag om at forbyde nedrivningen af såvel det lille byhus i Nørrebrogade 33 som det lave hjørnehus i Nørrebrogade 98 på hjørnet af Nørrebrogade og Sjællandsgade.

Læs også: Endeligt vedtaget: Lokalplan bevarer det særlige bymiljø i Bjelkes Allé

Begge huse står på en ny type liste, som embedsmændene i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning på politikernes forespørgsel er begyndt at lave.

Listen er en oversigt over byhuse, hvor kommunen er i dialog med ejeren eller bygherren om at rive huset ned til fordel for nybyggeri – og politikerne vil bruge den til hurtigere at identificere, hvilke ældre huse der potentielt kan blive fjernet fra bybilledet, hvis ikke de griber ind.

.

Større bevidsthed om historien

På listen står lige nu fire byhuse på Nørrebro: Rådmandsgade 6, Nordre Fasanvej 248 og så de to huse på Nørrebrogade, som Socialdemokratiet altså nu vil nedlægge forbud mod bliver revet ned – endnu inden der forlægger konkrete projekter for, hvad der ønskes bygget i stedet.

Men det er netop meningen – at politikerne kan nå at reagere, inden byggeplanerne er nået så langt, som de fx var for det gule byhus på Bjelkes Allé og for det kulturhistorisk fremtrædende byhus i Wesselsgade

“Der er klart kommet en større bevidsthed om, at vi skal passe på ikke bare at rive alle byens gamle huse ned. For mange af byens politikere har det med historien ikke fyldt så meget før, men det er det begyndt at gøre,” siger Marcus Vesterager, der er arkitekt – og i øvrigt selv bor på Nørrebro.

“Byen skal ikke blive et frilandsmuseum, og vi skal også veje det op mod boligmanglen, men vi er blevet bedre til at tale om, hvad vi risikerer at miste,” siger han.

Læs også: Ny beslutning: Hele Wesselsgade bliver fredet for nybyggeri

Og faktisk er der en usædvanligt stor enighed på Københavns Rådhus om som udgangspunkt at bevare så mange af de gamle byhuse som muligt – med mindre de er i en forfatning, hvor det ikke giver mening.

Hele vejen fra Enhedslisten til DF bekræfter medlemmer af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg over for Mit Nørrebro, at de er villige til at drøfte fredning af for så vidt samtlige byhuse på listen, herunder de fire huse på Nørrebro.

Rådmandsgade 6 er en 1-etagers bygning opført i 1880 og sammenbygget med garage i 1959. Den har middel bevaringsværdi (SAVE-værdi 6) og er ikke udpeget som bevaringsværdig i den gældende lokalplan for Rådmandsgade. Denne bygning ønsker S ikke at bevare: “Den har en lav SAVE-værdi, og her har vi et større potentiale i, hvad der kan komme i stedet for det, vi mister. Jeg tror godt, vi kan få mere ud af den grund,” siger S-ordfører Marcus Vesterager. Foto: Google.

Bevaring skal være muligt

Dog vil ingen andre end S og DF – der også vil bevare Nørrebrogade 33 – pege på specifikke byhuse, hvor de vil modsætte sig nedrivning.

De Konservatives medlem af Teknik- og Miljøudvalget Jakob Næsager peger på, at han gerne vil have kortlagt de enkelte bygningers vedligeholdelsesstandard, før han modsætter sig nedrivning:

“Forudsætningen for at bevare er jo, at bygningen er i en tilstand, hvor den kan bevares. Men vores udgangspunkt er, at hvis bygninger har en særlig arkitektonisk eller historisk værdi, vil vi gerne være med til at bevare dem, for det giver byen særpræg og er med til at fortælle byens historier. Og flere af husene på Nørrebrogade er med til at gøre byen lidt skæv, og det synes vi egentlig er meget charmerende,” siger han.

Venstres ordfører på området, Jens-Kristian Lütken, glæder sig over at have fået den nye liste som arbejdsredskab og foreslår, at Nørrebro Lokaludvalg bruger listen til at udarbejde anbefalinger til politikerne på rådhuset.

Lokaludvalgets sekretariat fortæller, at Nørrebro-husene på den aktuelle liste vil blive taget op på udvalgets næste møde 18. november.

Nordre Fasanvej 248 er et 2-etagers forhus opført i 1890 med en lav bevaringsværdi (SAVE-værdi 7). Der er ingen lokalplan for området, og bygningen er ikke udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Der er heller ikke nogen politikere, der over for Mit Nørrebro har peget på denne bygning, som en, de vil kæmpe for. Foto: Google.

Related Articles

X