MN logo rgb web 300x77
Rekordmange cyklister føler sig utrygge i Rantzausgade

Rekordmange cyklister føler sig utrygge i Rantzausgade

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
Rantzausgade stikker af i Cyklistforbundets nye nationale undersøgelse af, hvor i landet folk er utrygge ved at cykle.

“Et trafikalt mareridt”. “Kaotisk, utilregnelig trafik”. “Fuldstændig uigennemtænkt”. 

Eller de lidt længere versioner: 

“Jeg har SÅ mange gange set folk være tæt på at blive kørt ned!”. “Den mest utrygge gade at cykle på, jeg kender i København!” eller “Garanti for farlige situationer HVER morgen.”

Dommen er hård, og dommerne er mange, når det drejer sig om holdningen blandt byens cyklister til de trafikale forhold i Rantzausgade.

Lokalt har det i mange år været kendt, at en af hovedårerne i det gamle Rabarberkvarter krævede mere end almindeligt mod at færdes på. 

Men nu har cyklisterne sat (hårde) ord på i forbindelse med Cyklistforbundets nye, landsdækkende kampagne Cykelland.nu, hvor landets cyklister er blevet bedt om at indrapportere de steder i deres lokalområder, hvor de finder det utrygt at cykle.

Kampagnen har kørt i 10 dage, og ikke færre end 73 indberetninger er det blevet til for Rantzausgades vedkommende, viser den foreløbige optælling, som forbundet har foretaget for Mit Nørrebro.

Cyklistforbundet medgiver i samme ombæring, at Rantzausgade efter alt at dømme er den gade i landet, der har flest indberetninger – med Østerbros Nordre Frihavnsgade som en formodet nummer 2 med 45 indberetninger.

Genkender I beskrivelserne? Det gør vi også!

De mange indberetninger og ordene i dem kommer dog ikke bag på Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam, der tidligere har boet på Nørrebro gennem flere år.

“Cyklisternes oplevelser flugter fuldstændig med den oplevelse, vi har til hverdag her i forbundet,” siger han.

Også formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, genkender de mange cyklisters beskrivelser af turen gennem Rantzausgade som det rene kamikazeridt. 

Så sent som i sidste uge lavede han og det øvrige lokaludvalg et åbent opråb til politikerne på rådhuset, hvor de opfordrede til alligevel at finde penge til det planlagte trafiksikkerhedsprojekt i Rantzausgade, der ligesom en række andre trafikprojekter her i bydelen er blevet skubbet som en konsekvens af det statslige anlægsloft.

“Hverken jer politikere eller os borgere kan leve med, at man på andet år udsætter Rantzausprojektet, som alle har bakket op om i snart 8 år, herunder skiftende borgmestre fra tre forskellige partier, og som risikerer at koste liv i en af landets farligste gader,” lød det blandt andet i opråbet.

“Og indberetningerne her understøtter jo indholdet af det, jeg vil kalde vores pænt formulerede brokkebrev,”  siger Mogens Petersen, der påpeger, at de trafikale forhold i Rantzausgade ikke kun vedrører nørrebroerne.

“Det er jo folk fra hele byen, der kører ned igennem den gade med hjertet helt oppe i halsen – især når de hører en af De Store Gule nærme sig,” siger han med henvisning til bybusserne, der bliver nævnt flere gange i indberetningerne, og som også var skyld i en dødsulykke i gaden for nu snart syv år siden.

Satser på en plads på ventelisten

Mogens Petersen fortæller, at lokaludvalget endnu ikke har fået nogen reaktioner på opråbet fra de kommunale politikere. Det er da heller ikke forventningen, at opråbet vil ændre på kommunens budgetforlig for 2019, hvor et flertal i Teknik- og Miljøudvalget satte den ansvarlige borgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), uden for indflydelse.

“Men vi håber på at blive vippet ind, når der er en mulighed. Kommunen opdager jo nok hen over året, at der er nogle penge til overs – der er altid nogle byggerier, man ikke når at få sat gang i. Så ja, man kan godt sige, at vi med brevet har bedt om at blive sat på ventelisten,” siger han.

Ifølge Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam, der selv er tidligere teknik-og miljøborgmester for Radikale Venstre i København, er der mange grunde til, at kommunens budget faldt ud, som det gjorde.

“Men udefra set virkede det, som om en af de ting, der kendetegnede forløbet, var, at den ansvarlige borgmester ikke var med i budgettet,” siger han og understreger, at de københavnske politikere ikke kan ændre ved selve anlægsloftet. 

“Når det er sagt, kan man jo spørge sig selv, om ikke budgetflertallet havde en større interesse i at udnytte budgettet på deres egne områder som fx skoler og børnehaver end på teknik-og miljøborgmesterens område? Det er jo den politiske virkelighed i Københavns Kommune, som den er bygget op i dag. Men det ville da være klædeligt, hvis der var en overordnet helhedsstyring, så det ikke var den slags ting, der afgjorde det,” mener Klaus Bondam.

Spørger man Klaus Bondam, om han tror på, at Rantzausgadeprojektet bliver gennemført, er svaret dog et klart ja.

“Det skal det, og det tror jeg også, det bliver inden for en årrække. Men erfaringen har lært mig, at nogle gange er den slags projekter mange, mange, mange år undervejs. Ikke fordi ingen vil dem, men fordi det nogle gange er nemmere at slippe igennem med flere mindre projekter, hvor man får tilgodeset hele byen. Det eneste, man kan trøste sig med, er at 12 måneder går ufatteligt hurtigt,” siger han.

Det skriver cyklisterne om Rantzausgade (uddrag):

• “Kommer du fra nord på cykelstien og skal dreje øst ad Rantzausgade, skal du orientere dig for folk, der vil overhale, modkørende cyklister samt busser fra højre. Alt sammen på en strækning, hvor folk ofte har meget fart på. Det virker meget farligt og er det sted i København, jeg føler mig mest i fare som cyklist.”

• “Den måde, som Den Grønne Sti krydser Rantzausgade på, er ikke lavet til cyklister – det er fuldstændig uigennemtænkt, og med morgentrafik, der inkluderer busser i relativt høj fart, en børnehave, en skole, biler, der ikke respekterer slusen, og travle cyklister fra alle fire retninger er det garanti for farlige situationer HVER morgen.”

• “Som cyklist må man zig-zagge mellem parkerede biler og bil-bump. På den måde ender man som cyklist med at blive tvunget til at køre ud foran bilerne. Det skyldes blandt andet bil-bumpenes konstruktion.”

• “Det er generelt farligt at cykle i hele Rantzausgade pga. trafik og manglende cykelstier. Især busser, derefter biler, derefter lastbiler, der holder og læsser varer af til Fx Netto eller Aldi, udgør en daglig stor risiko og fare for bløde trafikanter. De to bump/indsnævringer, der skal få biler og busser til at køre i midten og cykler ude i siden, virker ikke … Det er et af de farligste steder at cykle i København, og alle ved det, ingenting sker.”

• “Som cyklist skal man passe virkeligt godt på, når man kører på Rantzausgade … Der er lavet bump, men på en sådan måde, at man som cyklist “forvinder” for bilisterne og først bliver “synlig” igen, når man kører ud foran bilen. Busslusen (der skulle nedbringe biltrafikken, men ikke har virket i en del år) gør, at bilerne kører ekstra hurtigt igennem den del af gaden, hvor den ligger. Der er lavet en kluntet løsning, der hvor Rantzausgade krydser Supercykelstien (alt for smalt og for skarpe vikler til, at man kan svinge af, og ingen lysregulering). Det er klart den mest utrygge gade at cykle på, jeg kender i København! Gaden skulle mange gange have været trafiksaneret, men kommunen udskyder gang på gang – også selvom metrostationen Nuuks Plads åbner lige om lidt, og der måske kommer endnu flere bløde trafikanter til. Man kunne som minimum ønske sig, at kommunen vedligeholdte gaden og fx reparerede huller i vejen og den defekte bussluse.”

• “Man bliver ofte presset ud midt på gaden af bildøre, der åbner. Af lastbiler, der skal aflevere varer. Og busserne kører sindssygt hurtigt forbi. Jeg har SÅ mange gange set folk være tæt på at blive kørt ned!”

• “Der kører ofte busser, der stopper flere gange på vejen uden helle, og der kører mange biler i begge retninger på en meget smal vej. Samtidig læsser både Aldi og Netto af. Når de gør det, parkerer de ikke i vejkanten, men midt på vejen. Samtidig er der parkering på begge sider af vejen. Det giver enormt lidt plads til cyklisterne og meget kaotisk, utilregnelig trafik.”

• “Det er ubegribeligt, at der ikke er en cykelsti på denne strækning – busser og biler er mere eller mindre dagligt ved at ramme cyklister.”

• “Ingen cykelsti, ingen lysregulering, tung bustrafik og hurtige biler (på en skolevej, hvor børn fra 0. klasse går selv).”

• “Enorm forvirring om, hvilke cyklister har “right of way”. Man skal passe rigtig godt på her. Det er en mini-Cambodia ved krydset.”

• “Rantzausgade fra Griffenfeldsgade og til Brorsonskirken er et trafikalt mareridt.”

På hovedbilledet set krydset mellem Rantzausgade og Den Grønne Sti. 

Billedet herover: I april 2012 blev den 22-årige Tor Kristensen dræbt af et bus-sidespejl ud for Netto i Rantzausgade. Ulykken huskes stadig af de lokale, der lægger blomster på vejen hvert år ved samme tid. Billedet her er fra april 2018.

Related Articles

X