MN logo rgb web 300x77
Sådan kommer det nye Mjølnerparken til at se ud

Sådan kommer det nye Mjølnerparken til at se ud

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
I den forgangne uge meldte Københavns Kommune ud, at 200-300 boliger i Mjølnerparken skal sælges og laves om til private lejeboliger, når den igangværende helhedsplan og renovering af området er gennemført. Her kan du se billederne og læse planerne for den ombygning, der skal få Mjølnerparken til at smelte sammen med det øvrige Nørrebro.

Københavns mest berygtede boligblokke skal i fremtiden være nogle andre end dem i Mjølnerparken. På det yderste Nørrebro gør det almennyttige boligselskab Bo-Vita (tidligere Lejerbo, red.) nemlig klar til en gennemgribende renovering, der går flere dramatiske skridt længere end blot nyt køkken og bad og franske altaner.

Hele strukturen i Mjølnerparken bygges om, så de fire store røde karréer kan hænge mere naturligt sammen med den omkringliggende by i stedet for at lukke sig om selv, som det er typisk for arkitekturen i socialt boligbyggeri.

Det betyder, at Nørrebros gader ikke længere skal gå udenom området, men føres lige igennem det. At stuelejligheder omdannes til butikslokaler. Og at alle saddeltagene rives ned til fordel for attraktive familie-penthouses på toppen af blokkene.

Visionen er, at det vil blive så gavnligt for sammensætningen af beboerne, at Mjølnerparken så at sige bygger sig ud af ghettolisten og ind på det almindelige Nørrebro.

Københavns Kommune tager vel at mærke aldrig selv det stigmatiserende ghetto i sin mund og bruger begrebet udsatte byområder. Men Mjølnerparken er fast københavnsk repræsentant på Statens officielle ghettoliste – i 2018 sammen med de tre andre almene boligområder Tingbjerg, Gadelandet/Husumgård og Bispeparken.

Mjølnerparken set fra Mimersparken før og efter transformationen. Foto/illustration: KHS Arkitekter.
Byen skal suges igennem

Forvandlingen af det kun 35 år gamle boligbyggeri har boligselskabet lagt i hænderne på KHS Arkitekter. Og de har lagt en helhedsplan for Mjølnerplanen, der med bedre sammenhæng, mere tryghed og større variation skal udnytte det åbenlyse bylivspotentiale i beliggenheden mellem to nyere parker (Superkilen og Mimersparken) på den ene led og to kommende metrostationer (Nørrebro Station og Skjolds Plads) på den anden led.

Den naturlige færdsel skal suges ind gennem Mjølnerparken ved, at det offentlige gadenet føres mellem blokkene og bryder dem op som københavnske brokvarterers vanlige karréforløb frem for den nuværende mere massive enhed. De småskumle stier, brandveje og parkeringsarealer omdesignes simpelthen til klassiske københavner-gader med fortove, cykelstier, gadebelysning og bilparkering langs husene.

Den glidende overgang til omgivelserne hjælpes på vej af en kommende grøn cykelrute, der forbinder Nørrebro og Nordvest gennem Mjølnerparken.

Samtidig vendes alle opgangsdørene ud mod gaden, når gårdene lukkes af med nye infill-bygninger i hullerne mellem blokkene. Det giver flere øjne på gaden, mens gårdrummene bliver mere private og trygge at lege i.


Byens gader, cykelstier og fortove skal fremover fortsætte lige gennem Mjølnerparken. Foto/illustration: KHS Arkitekter

Infill-bygningerne bliver alle til ungdomsboliger, der skal give beboersammensætningen et skud studerende. Ligesom de eksisterende mindre taglejligheder med skrå vægge, der er upopulære og har stor udskiftning, erstattes af fire- og femværelses penthouselejligheder i håb om at tiltrække ressourcestærke familier.

I alt vokser Mjølnerparken dermed fra 476 til 627 boliger.

Loft på huslejestigningen

Butikkerne kommer til på vestsiden ud mod Mimersparken og op ad Borgmestervangen, der dermed bliver en 300 meter lang handelsgade. Med supermarked, specialforretninger og caféer med udeservering hele vejen langs Mjølnerparken fra Mimersgade til Tagensvej.

Supermarkedet placeres ved et nyt bydelstorv omtrent midt på butiksstrøget, som sammen med en ny daginstitution og et kommende kvarterhus vil give udefrakommende flere naturlige grunde til at lægge vejen gennem området.

Det omfattende makeover af Mjølnerparken har været undervejs i over fem år, hvor det er blevet udviklet sammen med og godkendt af såvel beboerne som Københavns Kommune. Ombygningen skal ifølge planen begynde her i 2019 og være færdig i 2023. 

Hele forvandlingen af Mjølnerparken forventes at koste op mod 1 mia. kroner. Boligselskabet betaler selv, men med støtte fra Landsbyggefonden loves huslejestigningen at blive på maksimalt 10 procent. Kommunen finanserer de nye veje og tilpasningen af infrastrukturen.

Butiksstrøget ud mod Mimersparken. Illustration: KHS arkitekter.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH, hvor den blev bragt i juni 2018. Overskrift/indledning, rettelser af navn på boligselskabet og nedenstående faktaboks er aktuelle tilføjelser lavet af Mit Nørrebro marts 2019.

Mjølnerparken – den seneste udvikling

• Mjølnerparken står på regeringens liste over ’hårde ghettoer’. Derfor er Københavns Kommune forpligtet til at fremlægge udviklingsplaner, som skal nedbringe mængden af almene boliger til 40 procent inden 2030. Det er disse planer, der skal afleveres til regeringen den 1. juni 2019, som Københavns Kommune løftede sløret for i den forgangne uge.

• Mjølnerparken var allerede i gang med den store helhedsplan for området, da regeringens ghettoplan blev vedtaget i sommer.

• Efter helhedsplanen er gennemført, bliver mindst 217 almene boliger solgt fra til privat udlejning og erstattet 1:1 med nye almene boliger andre steder i byen. Det anslås, at beboerne i omkring 100 lejligheder skal flytte i forbindelse med frasalget.

• Mjølnerparken er på ghettolisten på grund af 5 forhold:

  • 41,9 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet (grænsen er 40 pct.)
  • 77,4 pct. har kun grundskole som højeste uddannelse (grænsen er 60 pct.)
  • gennemsnitsindkomsten er 49,9 pct. af regionsgennemsnittet (grænsen er 55 pct.)
  • 82,6 pct. har ikke-vestlig baggrund (grænsen er 50 pct.).
  • 2,16 pct. af beboerne er dømt for kriminalitet (grænsen er 1,98 pct.)

Kilde: Københavns Kommune 

Related Articles

X