MN logo rgb web 300x77
Sakramentskirken: De katolske søstres kirke på Nørrebro

Sakramentskirken: De katolske søstres kirke på Nørrebro

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
I dag ligger den klemt inde mellem nabobygningerne på Nørrebrogade for enden af Fælledvej, men da Sakramentskirken blev opført for over 100 år siden, ragede de to 32 meter høje tårne godt op i bydelen på den gamle manufakturhandlergrund.

Sakramentskirken og Sankt Ansgar Skole set fra Fælledvej. Foto, december 2019: Poul-Erik Pløhn.

Befinder man sig på Fælledvej, er der udsigt til to af Nørrebros smukke kirker. 

Mod nord, ved Sankt Hans Torv, ligger bydelens ældste kirke, Sankt Johannes Kirke, og mod syd, på Nørrebrogade, har vi Sakramentskirken – den romersk- katolske menigheds kirke. 

De første katolikker på Nørrebro havde fra 1867 og et par år frem deres samlingssted på landstedet Solitude ved Assistens Kirkegård, men nogle år senere blev det Sankt Joseph Søstrene, der samlede Nørrebros katolikker. 

Med Grundloven af 1849 fik Danmark religionsfrihed, og i 1856 flyttede de første Sankt Joseph Søstre til landet. 

Sankt Joseph Søstrene oprettede flere hospitaler samt adskillige katolske skoler og børnehjem i Danmark, ligesom de satte deres præg på den danske katolske kirke. 

I 1873 begyndte søstrene opførelsen af et hospital i Griffenfeldsgade, og sammen med dette byggede man et kapel, hvor bydelens katolikker fra juli 1875 kunne samles til messe om søndagen. 

1883 fik kapellet sin første præst, Anton Neuvel, og blev en slags sognekirke for Nørrebros katolikker. 

Neuvel var født i Holland den 22. juli 1842 og præsteindviet i Rom den 27. marts 1875. Efter at have arbejdet i otte år i Norge kom han til København, hvor han blev præst på Sankt Josephs Hospital. 

140.000 kr. for manufakturhandler Heilbuths grund

.

Menigheden voksede, og i 1889 blev pastor Anton Neuvel nødt til at finde en passende grund til en ny kirke med tilhørende skole. 

Det lykkedes ham at indsamle de nødvendige penge, og han valgte en ejendom på Nørrebrogade, lige over for Fælledvej, hvor kirken med tilhørende skole skulle bygges. 

12. juni 1890 overtog han, for ‘Ansgarstiftelsen for Danmark’, ejendommen. Sælgeren, manufakturhandler Heilbuth, fik 140.000 kroner ved salget og ret til at bruge sine butikslokaler de næste 10 år. 

I 1899 startede forberedelserne til byggeri af kirke og skole. Viggo Woldbye blev valgt til arkitekt. Det halve af Heilbuths hus blev fjernet, og her opførtes den bygning, hvor Sankt Josephs Skole senere skulle flyttede ind. 

Skolen var åbnet i Griffenfeldsgade 7 den 6. november 1906. Den blev drevet af Sankt Joseph Søstrene, og det var kun katolikker, der gik på skolen. 

Først i 1923 flyttede Sankt Josephs Skole ind i bygningerne ved siden af kirken. På det tidspunkt havde skolen ca. 30 elever. Indtil da havde skolens lokaler på Nørrebrogade været udlejet til Femmers Kvindeseminarium. 

Skolen skiftede i 1940 navn til Katolsk Centralskole, og i 1988 til det nuværende navn Sankt Ansgar Skole. 

.

25 meter langt kirkerum

Først i 1915 blev det sidste af Heilbuths hus revet ned. Kort tid efter, den 9. juli 1915, kunne biskop Johannes von Euch nedlægge grundstenen til kirken, som blev indviet to år senere, den 9. juli 1917. 

Kirkens første sognepræst var Franz Ronge, og han kunne glæde sig over en kirke med to 32 meter høje tårne, og et kirkerum med en længde på 25 meter. 

Kirken er opført i røde mursten, og indgangen er indrammet i bornholmsk granit. Buen over indgangen og den store Kristusfigur er af kalksten. 

Kirkerummet er enkelt og uden udsmykning af vægge og lofter. Sandstenssøjlerne i skibets sider bærer galleriet og tre runde ovenlys, der er dækket af smuk glasmosaik. Over alteret svæver et kobberkrucifiks. 

For Sankt Joseph Søstrene, der var nogle af de første til at samle katolikkerne på Nørrebro, er tiden ved at rinde ud. 

I 1940’erne og 1950’erne var der omkring 500 Sankt Joseph Søstre i Danmark, men i dag er der kun ganske få tilbage. 

Søstrene har i dag lokaler i bebyggelsen Guldbergs Have, og de plejekrævende bor på plejehjemmet Slottet i De Gamles By. 

Pastor Anton Neuvel, der var en af hovedkræfterne bag Sakramentskirken, blev som præst på Sankt Josephs Hospital, hvor han døde 23. februar 1924. 

Sakramentskirkens medlemmer kommer ikke kun fra Nørrebro, men fra hele København – ja, fra hele verden – og der bliver da også holdt messe på fransk, engelsk og dansk. 

Per 1. september 2019 havde kirken 1.736 medlemmer. 

Related Articles

X