MN logo rgb web 300x77
Scenarier for Grøn Boulevard er klar om knap to år

Scenarier for Grøn Boulevard er klar om knap to år

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Undersøgelse af, om trafikken fra Bispeengbuen til og med Langebro kan graves ned, er i gang. Politikerne får konkret udspil i 2023.

Aldrig har en vision for København været så populær hos byudviklings-mediet Magasinet KBH som Miljøpunkt Nørrebros “Den Grønne Boulevard” fra 2017.

97 procent af stemmerne er i skrivende stund positive over for idéen om en fem kilometer lang tunnel under jorden fra Bispeengbuen her på Nørrebro hele vejen til Artillerivej på Amager.

Projektet er opkaldt efter de tre boulevarder, hvis trafik i visionen føres ned i tunnelen: Amager, Å- og H.C. Andersens.

Målet er at forvandle de mangesporede veje til et grønt, sammenhængende byrum, mens bilernes trængsel og forurening flyttes under jorden.

Samtidig skal Ladegårdsåen sættes fri af de underjordiske rør, den i dag løber i — vand og biler skal altså bytte plads.

Hvis Københavns politikere vel og mærket siger ja, og regningen kan betales.

Fremtiden er usikker, men i september 2020 kippede de folkevalgte lidt med flaget og satte 4,5 millioner kroner af på budget 2021 til en såkaldt foranalyse af nedgravningen af boulevarderne.

Og nu står det klart, hvordan dén undersøgelse skal forløbe.

‘Den Grønne Boulevard’ skal binde Grøndalsparken, den grønne cykelsti, Søerne, havnen og voldanlæggene sammen. Illustration: Tredje Natur.

Foranalysen kommer til at foregå i to faser:

Først laves der en bred screening, hvor forskellige scenarier vil blive taget op og efterprøvet.

De vil i 2. halvår 2022 blive præsenteret for politikerne, som får mulighed for at udpege dét eller de scenarier, som de mener ser mest lovende ud.

Herefter vil specialisterne granske de valgte muligheder nærmere i anden fase.

I første halvdel af 2023 forventes de endelige resultater så at ligge klar, så de kan blive præsenteret for politikerne.

Til sidst får eksterne interessenter som borgere og erhvervsliv lov til at komme på banen med kommentarer.

Tunnel til 10 mia. kr.

I præsentationen af foranalysens køreplan understreger embedsværket i Teknik- og Miljøforvaltningen, at andre relevante projekter skal indtænkes. For der er masser af trafik-tanker for tiden.

Der er den bilfri Middelalderby. Der er Havnetunnellen. Der er bypark foran Tivoli og en mulig overdækning af Vesterport Banegrav.

Og derudover melder forskellige aktører sig med mellemrum på banen med udspil til andre byrumsvenlige forandringer i byen. Jaja Architects har fx lavet en plan for reduktion af biltrafikken i en stor del af København..

I et projekt for trafikreduktion fra JaJa Architects byttes flere vejbaner ud med grønne strøg og kanaler. Illustration: JaJa Architects.

Og så er der omdannelsen af Bispeengen til en åpark med en fritlagt Ladegårds Å.

Miljøpunkt Nørrebro er nemlig på ingen måde de eneste, der har leget med tanken om at slippe vandet i Ladegårdsåen fri.

Tilbage i 2005 foreslog SLA Landskabsarkitekter at bytte om på bilerne og vandet i Åboulevarden. 

Og i 2016 slog en foranalyse af en biltunnel under åen — og en ny skybruds-park omkring den — fast, at det ville koste cirka 10 milliarder kroner at gøre den drøm til virkelighed.

Tunnellen havde nogenlunde samme længde som Den Grønne Boulevards, men løb fra Frederikssundsvej til Nørre Farimagsgade.

Politikerne dømte dog 2016-tunnellen for dyr i forhold til effekten på trafiktrængsel og skybrudsproblemer.

Brugerne skal betale gildet

Når det gælder ‘Den Grønne Boulevard’, foreslår Miljøpunkt Nørrebro, at en del af finansieringen skal komme fra brugerbetaling fra de biler, der vil køre igennem tunnelen. Og blandt andet for at sikre, at flest muligt er med til at betale for den, skal der lukkes for gennemkørende trafik på den mindre vej, der stadig vil findes på overfladen over den.

I tråd med planerne om en bilfri Middelalderby skal en P-kælder ved Rådhuspladsen kobles på tunnelen. Med direkte adgang til Rådhuspladsens metrostation skal den gøre det muligt at fjerne P-pladser i Indre By.

Hvad Den Grønne Boulevards pris og endelige udformning kan blive — og hvad politikerne mener om det — må vi vente til 2023 for at finde ud af.

Frigiven plads på de tre boulevarder kan som på denne visualisering bruges på bynatur, men Miljøpunkt Nørrebro nævner også, at den kan bruges til ny byudvikling, som for eksempel at omslutte Rådhuspladsen med byggeri. Illustration: Tredje Natur.

Artiklen er oprindeligt fra, og bringes i samarbejde med, Magasinet KBH

Related Articles

X