MN logo rgb web 300x77
Jagtvejens skole: Skolegang mellem kolonihaver og damplokomotiver

Jagtvejens skole: Skolegang mellem kolonihaver og damplokomotiver

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Eleverne havde store og lyse lokaler, men måtte finde sig i daglig lokomotivdamp og koleralig under fødderne, da Jagtvejens Skole – i dag Nørrebro Park Skole – blev indviet i 1888.

Fra 1886 til 1904 hed Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger. Han var en utrolig flittig arkitekt, og blandt hans mange værker var 14 københavnske skoler. Den første af disse var Jagtvejens Skole. 

Et stykke af Assistens Kirkegård – den del, man havde brugt under koleraepidemien i 1853 – blev inddraget til byggeriet. 

22. august 1888 kunne skolens første inspektør, søløjtnant Carl August Nielsen, indvie Jagtvejens Skole. 

Ifølge Berlingske Tidende den 24. september 1888 var Jagtvejens Skole “opført i bolognesisk Renaissancestiil af rød Beklædningssteen, leverede fra Frederiksholms Teglværker”. 

Jagtvejens Skole var typisk for tidens københavnerskoler med en midterkorridor afbrudt af garderoberum. Klasselokalerne var store og lyse. Skolen og skolegården var opdelt i en drenge- og en pigeafdeling. 

Skolen havde et helt nyt opvarmningssystem, hvor den varme luft fra fyrkælderen blev ledt ud i lokalerne gennem ventiler ved loftet, og den kolde luft suget ud gennem riste ved gulvet. 

Det kunne dog give problemer med røgen fra de mange damplokomotiver, der passerede skolen flere gange om dagen. Jernbanen løb lige ved siden af skolen og blev først nedlagt i 1930. 

Kolonihaver som nabo de første 20 år

Ved siden af skolen var der indgang til et kolonihaveområde ‘Arbejdernes Værns Kolonihaver’. Kolonihaverne måtte vige pladsen i 1908, da Hans Tavsens Park skulle anlægges. 

I 1915 blev skolen kommuneskole, da Borgerrepræsentationen besluttede at ophæve betalt skolegang, og skellet mellem betalings- og friskoler forsvandt. 

Den 1. august 1944 blev skolen taget i besiddelse af det danske politi, som benyttede den til kaserne, indtil det blev arresteret af tyskerne den 19. september 1944. Eleverne måtte bruge Hillerødgades og Havremarkens Skoler i to en halv måned. 

I april 1945 blev skolen beslaglagt af den tyske besættelsesmagt til brug for tyske flygtninge. De tyske flygtninge forlod skolen igen den 30. marts 1946. 

Gennem årene har skolen gennemgået en række renovationer, ombygninger og tilbygninger, og i 2008 blev skolen sammenlagt med Havremarkens Skole under navnet Nørrebro Park Skole. 

Til venstre Jagtvejens Skole omkring år 1900. En kusk venter på, at toget skal krydse Jagtvej. Til højre for skolen ses indgangen til kolonihaverne. Til højre Nørrebro Park Skole anno 2019. Foto: Poul-Erik Pløhn.

Related Articles

X