MN logo rgb web 300x77
Skoleleder på Blågård Skole takker af

Skoleleder på Blågård Skole takker af

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 5 år gammel
Efter syv år på posten går Pia Madsen på pension med udgangen af april. Stillingen som ny skoleleder er netop opslået.

En af Københavns mest omtalte folkeskoler skal nu have ny leder. Pia Madsen, der har stået i spidsen for Blågård Skole de seneste syv år, meldte onsdag i en mail til skolens forældre ud, at hun går på pension 30. april.

“Jeg vil komme til at savne det sammenhold og fællesskab, der er her på Blågård Skole. Jeg vil komme til at savne jeres fantastiske børn, som jeg har fulgt i ’tykt og tyndt! Jeg vil huske jer for jeres fantastiske mod, omsorgsfulde rummelighed, store forståelse, jeres spændende initiativer og ikke mindst jeres store anstrengelser for at blive dygtigere,” skriver hun i mailen.

Pia Madsen, der kom til Blågård Skole i 2012 efter 10 år som skoleleder på Nyboder Skole, efterlader en skole, som er om muligt endnu mere mangfoldig og modsætningsfyldt end det omgivende Nørrebro.

På den ene side har skolen, som i dag er en profilskole med fokus på kommunikation og medier, en negativ undervisningseffekt på 0,3 procent – hvilket betyder, at eleverne gennemsnitlig set har en faglig udvikling, der er under det forventelige, deres livsvilkår taget i betragtning.

I den seneste statistik for afgangskarakterer i 9. klasse ligger Blågård Skole også væsentligt lavere placeret end de tre øvrige folkeskoler på Nørrebro, hvoraf ingen brillerer ved imponerende høje snit.

Endelig kæmper skolen i disse år med at komme i økonomisk balance efter i 2017 og 2018 at have oparbejdet et underskud på 4 millioner kroner, som ifølge en økonomisk handleplan – lagt i samarbejde med kommunens forvaltning – skal være nulstillet i 2022.

Blågård Skole i morgenlys set fra Hans Tavsens Park.

På den anden side er Blågård Skole inde i en markant positiv udvikling med stor opbakning fra de lokale forældre:

• Ved skolestart 2018 havde skolen det højeste antal indskrevne elever nogensinde – der går i dag i alt 600 elever på skolen. Ifølge minby.dk faldt andelen af forældre i Blågård Skoles skoledistrikt, der valgte privatskole over den lokale folkeskole, markant i Pia Madsens første fire år som skoleleder – fra 54 til 39%. 

• Andelen af tosprogede elever er under Pia Madsens ledelse kommet under de 40%, som flere eksperter og politikere anser for smertegrænsen for, hvor mange tosprogede elever, der bør være i forhold til antallet af dansksprogede elever. Pia Madsen selv har i øvrigt altid sagt, at hun ikke anser tosprogethed som et problem, og ændringen i elevsammensætningen – fra 57% tosprogede i skoleåret 2013/14 til 36% i 2017/18 – skal nok også i høj grad ses som flere etnisk danske forældres tilvalg af skolen end som et frafald af elever med anden etnisk baggrund.

• Skolen står foran en helhedsrenovering og en udvidelse fra tre til fire spor – i en proces, hvor man også er i gang med at undersøge, om den kan gøres til en madskole med et produktionskøkken og en kantine, hvor eleverne og medarbejderne dagligt kan spise varieret og sund kost. 

• Endelig vil der blive foretaget en række forbedringer af byrummene lige ved og tæt på skolen, bl.a. en omdannelse af Hans Tavsens Park, skabelsen af et sammenhængende grønt og trafiksikkert kulturcentrum mellem skolens bygninger og Hellig Kors Kirke samt en omlægning af Korsgade, så den bliver en sikker skolevej.

Alt i alt bliver der nok at tage fat på for den kommende skoleleder, der ifølge jobopslaget både skal være en “synlig og pædagogisk skoleleder, som er engageret og nærværende i alle aspekter af skolens liv, også i samarbejdet med lokale aktører”, have “stærke strategiske kompetencer” besidde evnen til at “udøve demokratisk og taktfuld personaleledelse” samt kunne “udvise forståelse for skolens økonomiske drift”.

Hvad Pia Madsen fremover skal bruge sin tid til, skal hun efter eget udsagn lige bruge lidt tid til at finde ud af:

“Jeg har været herinde hver dag i syv år, nu skal jeg først prøve at holde fri,” siger hun med et smil.

Related Articles

X