MN logo rgb web 300x77
Skraldemænd har nedlagt arbejdet på Nørrebro

Skraldemænd har nedlagt arbejdet på Nørrebro

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Ifølge tillidsmand vil arbejdsgiveren City Renovation udskifte skraldebilerne med en anden model med mindre sigtbarhed i forhold til at undgå højresvingsulykker.

Der er foretaget mindre rettelser i artiklen mandag kl. 18.20, idet det kunne misforstås, som om at de biler, som skraldemændene fremover skal køre i, er en nyere model end de foregående. Det er ikke tilfældet – tværtimod.

Der bliver ikke samlet affald ind på Nørrebro i dag, mandag, da de skraldemænd, der normalt kører her i bydelen, har nedlagt arbejdet.

Københavns Kommune har udsendt en meddelelse, hvor de beklager den ulovlige arbejdsnedlæggelse og lover, at alt uafhentet affald vil blive indsamlet inden for et par dage, efter at arbejdet bliver genoptaget – hvornår det bliver, vides endnu ikke.

Ellers har kommunen ingen kommentarer, men tillidsmand for skraldemændene i City Renovation, der dækker Nørrebro og Østerbro, Kim Rosenberg, vil gerne fortælle deres grund til at nedlægge arbejdet:

“Det handler om færdselssikkerhed og kravene til vores biler. De biler, vi kører i i dag, er bygget op med en glasdør, så vi bedre kan se cyklister gennem sidevinduet og dermed undgå højresvingsulykker. Det har de biler, som vi skal køre fremover, ikke,” siger Kim Rosenberg.

Ifølge ham var de hidtidige biler 4,5 år gamle og skal nu bruges i Silkeborg, og den anden type noget ældre biler uden glasdør skulle have været taget i brug på Nørrebro og Østerbro i dag.

Mit Nørrebro har kontaktet Københavns Kommunes Teknik-og Miljøforvaltning for både at spørge ind til de nyindsatte biler samt for at få at vide, hvor mange husstande her på Nørrebro, der er berørt af arbejdsnedlæggelsen. Forvaltningen henviser dog til Amager Ressourcecenter – der henviser tilbage til kommunen.

Heller ikke skraldemændenes arbejdsgiver City Renovation ønsker at oplyse antallet af berørte husstande eller at kommentere på medarbejdernes kritik af de nye biler.

Kommunen skriver i deres offentlige meddelelse, at affald, der ikke kan være i beholderen til restaffald, kan placeres i sorte sække og stilles ved siden af beholderen, til arbejdet genoptages.

Strejken berører ikke bioaffald i etageejendomme, da det er udlagt til en anden renovatør.

Skraldemændenes tillidsmand Kim Rosenberg oplyser, at han og kollegerne mødes k. 05.30 tirsdag morgen for at drøfte sagen og det videre forløb.

Foto: Lars Christian Vibild, @lcvibild

Related Articles

X