MN logo rgb web 300x77
Skraldestrid afgjort: Jo, der er færre skraldespande på Nørrebro!

Skraldestrid afgjort: Jo, der er færre skraldespande på Nørrebro!

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Mange nørrebroere har bemærket, at bydelen de seneste par måneder har flydt med skrald – men der har været uenighed om, hvorvidt det skyldtes dovne mennesker, frække fugle, mindre kommunalt renhold eller færre skraldespande. Nu bekræfter nye tal fra kommunen, at der i dag er færre affaldsspande på Nørrebro end for to år siden.

Se kortet over de eksisterende og de fjernede affaldsspande i bunden af artiklen

Foto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Det medfødte hundredevis af reaktioner, da Nørrebro Lokaludvalg en søndag i april via deres Facebook-side opfordrede os lokale til at tage vores skrald med hjem fra Nørrebroparken, hvis parkens skraldespande var fyldte.

Den umiddelbare anledning var en artikel fra TV2 Lorry, der konstaterede, at de københavnske parker, herunder Nørrebroparken, flød med skrald, og at kommunen havde svært ved at følge med, fordi en stor del af de medarbejdere, der normalt holder parkerne rene, var sendt hjem som følge af de aktuelle corona-anbefalinger.

Kommentarsporet på lokaludvalgets opslag og flere senere henvendelser til Mit Nørrebro understregede dog, at skraldeproblemet ikke kun begrænser sig til Nørrebroparken, men gælder flere steder i bydelen – blandt andet i området omkring Den Røde Plads, i Elmegadekvarteret og ved Søerne.

Årsagen til skraldeproblemet var der dog delte meninger om: nogle mente, at det simpelthen skyldes dårlig opdragelse hos de mennesker, der opholder sig i bydelens fælles uderum, mens andre skrev, at folk generelt skam opfører sig pænt, men at måger og andre fugle hiver skraldet op af skraldespandende igen – især i de tidlige morgentimer. 

Flere påpegede også, at der er for små og for få skraldespande til bydelens behov – og så var der dem, der mente at vide, at kommunen simpelthen har fjernet skraldespande fra bydelen.

Plads til 4.200 liter mindre skrald

Og selvom både mennesker og fugle i bydelen måske også godt kunne opføre sig lidt mere hensigtsmæssigt, så er der nu beviseligt noget om den sidste del af snakken: 

Der er rent faktisk blevet fjernet en række skraldespande fra Nørrebro gennem de seneste par år. Helt præcist er der siden 2018 nedtaget 122 affaldskurve i bydelen, oplyser Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, der på Mit Nørrebros anmodning har sat sig ned og regnet efter.

Der er dog i den samme periode også opsat 41 affaldskurve, hvoraf de fleste er større end dem, der er blevet fjernet. Fx er der på Dronning Louises Bro blevet udskiftet en håndfuld af de mindre, runde Københavnerkurve, der har en kapacitet på 60 liter, til de større, firkantede pizzakurve med en kapacitet på 240 liter (og ja, som navnet antyder, med plads til firkantede pizzabakker). 

Også i netop Nørrebroparken samt på metroforpladserne på Nørrebros Runddel, Nørrebro Station og Skjolds Plads er affaldskurve udskiftet og opgraderet.

Men det samlede regnestykke siger altså 81 færre offentlige skraldespande på Nørrebro i løbet af de seneste to år.

Og ikke alene det: den totale affaldskapacitet – altså alt det skrald, som alle bydelens forskellige typer og størrelser af offentlige affaldskurve, -spande og -containere kan rumme – er i perioden blevet reduceret med knap 4.200 liter.

Og hvorfor er den så det? 

Vi giver ordet til enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jakob Hjuler Tamsmark:

“Det skyldes, at vi hele tiden justerer affaldskapaciteten i byen og også på Nørrebro – ikke kun i bydelen som helhed, men også i forhold til behovet ultra-lokalt. Det vil sige, at vi fx fjerner flere små kurve, der ikke bliver brugt så meget – eksempelvis på pladser, hvor der står mange affaldskurve – og erstatter dem med færre, større kurve. Og vi flytter rundt og øger kapaciteten, hvor der er mest brug for affaldsspande,” siger han og fortsætter:

“De store affaldskurve har flere fordele, da de er lukkede, så fugle ikke kan pille affald op, og kan tømmes ved hjælp af maskiner, hvilket gør tømningen mere effektiv.” 

Men når I kigger ud over Nørrebros gader og stræder, vurderer forvaltningen så, at affaldskapaciteten i bydelen er tilstrækkelig?

“Vurderingen af bydelens affaldskapacitet foregår hele tiden som et led i den daglige drift. Og behovet for affaldskapacitet ændrer sig løbende i takt med, at brugen af byen forandrer sig med årstiden og aktiviteterne i byen – eller når der kommer helt nye byrum, fx en metro-forplads. Nogle dage er der rigelig kapacitet på Nørrebro, andre dage er der ikke,” erkender enhedschefen, der understreger, at Teknik-og Miljøforvaltningenhar fokus på, om lokale problemer med affaldskapaciteten er enkeltstående tilfælde eller et billede, der gentager sig. 

Hvis det sidste er sagen, overvejer man, om problemet kan løses ved ændre på typen, antallet eller placeringen af affaldsspandene de pågældende steder – eller om problemet slet og ret skyldes, at folk ikke bruger affaldsspandene, selvom de både er rigtigt placeret, og der er plads nok i dem.

“Vi må hjælpes ad”

Teknik- og Miljøforvaltningen understreger, at det nuværende antal affaldskurve på Nørrebro ikke forventes at være permanent. Det er vurderingen, at den fortsatte udskiftning af Københavnerkurve med pizzakurve vil give en øget affaldskapacitet på Nørrebro – på nuværende tidspunkt kan det dog ikke siges med hvor meget.

Og så er der jo lige spørgsmålet om tømningen af kurvene i disse coronatider.

Ifølge enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark er de fleste af kommunens driftsmedarbejdere nu tilbage på arbejde som normalt. Men medarbejderne bruger en del ekstra tid på corona-relaterede opgaver som fx særlig grundig rengøring af byens offentlige toiletter samt af toiletter og legeredskaber på de legepladser, som fortsat benyttes af byens daginstitutioner.

Denne ekstra rengøring samt fjernelse af madaffald har førsteprioritet, så Jakob Hjuler Tamsmark appellerer til, at vi borgere i denne tid giver et nap med i parker og på pladser:

“Undlad fx at efterlade affald ved siden af en fyldt skraldespand, og tag eventuelt en pose med til at transportere affaldet med hjem igen, så det ikke bliver spredt af fugle. Vi ved, det er usædvanligt og træls at skulle fragte sit affald med hjem igen, men vi må hjælpes ad med at komme igennem denne periode,” siger han og opfordrer samtidig beboere, der ser en fyldt affaldskurv, til at sende et tip til Giv et praj KBH (der også findes som app).

“Så får vores medarbejdere besked og kommer så hurtigt, de kan,” lover han.

Offentlige skraldespande på Nørrebro

Antallet af skraldespande og –kapacitet tilpasses løbende, men medio maj 2020 var der i alt 617 offentlige skraldespande her i bydelen – fordelt på forskellige typer og størrelser.

• 414 københavnerkurve (60 L)
• 30 containere (660 L)
• 35 pizzakurve/tårnkurve (240 L)
• 35 tremmekurve (110 L)
• 29 dobbelt Bikab (240 L) – bruges kun på kirkegårde
• 26 Bikab (140 L) – bruges kun på kirkegårde
• 13 Lotus (60 L)
• 35 andre typer
Kilde: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning

Kort over placeringen af affaldskurve på Nørrebro maj 2020. Typen og placeringen af de forskellige affaldskurve justeres løbende, for Teknik- og Miljøforvaltningen tilpasser hele tiden affaldskapaciteten i forhold til, hvor behovet i bydelen er størst.

Related Articles

X