MN logo rgb web 300x77
Toilet, trafik-ø og penge til byrum: Det fik Nørrebro på budget 2022

Toilet, trafik-ø og penge til byrum: Det fik Nørrebro på budget 2022

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

En offentlig toiletvogn ved Dronning Louises Bro, flere midler til skraldespande og rengøring i Nørrebroparken, en trafik-ø på Indre Nørrebro og en stor sum penge til nye byrum på Ydre Nørrebro er blandt de ting, byens politikere fandt penge til på næste års budget.

Foto: Lars Vibild, larsvibild.dk

For første gang i flere år blev et bredt flertal af partierne på Københavns Rådhus i år enige om, hvordan kommunens penge skal fordeles det kommende år.

Alle partier undtagen Konservative stod således bag budgetaftalen for budget 2022, da den blev præsenteret sent om eftermiddagen torsdag den 9. september.

Nede i aftaleteksten gemte der sig flere, om end ikke gigantiske godbidder til Nørrebro.

Blandt de offentligt mest omdiskuterede sager blev der givet midler til et nyt toilet ved Dronning Louises Bro, mere renhold og flere skraldespande i Nørrebroparken og kunstgræsbanen i Hans Tavsens Park, ligesom det blev besluttet at tage scenariet med en halv nedrivning af Bispeengbuen med i det igangværende idéoplæg.

De fleste penge blev dog givet til projekter, der hidtil ikke er blevet råbt så højt om: nye trygge, grønne og aktive byrum på Krakas Plads og Sigynsgade til knap 24 mio. kr. i alt og en forandringsplan for Aldersrogade og kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade til knap 8 mio. kr.

Herudover blev der givet 4,6 mio. kr. til etableringen af en trafik-ø på Indre Nørrebro, som det endnu står lidt uklart, hvordan skal udføres i praksis, så det vender vi tilbage til i en separat artikel senere.

Det fik Nørrebro på budget 2022:

• Et offentligt toilet ved Dronning Louises Bro i form af en toiletvogn på Sortedam Dossering tæt på broen (1 mio kr. til etablering og drift)

• Nye trygge, grønne og aktive byrum på Krakas Plads og Sigynsgade (knap 24 mio. kr. i perioden 2022-25 til anlæg og service)

• En trafik-ø på Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor i Stengade (4,6 mio. kr.  til etablering)

• Midler til øget renhold og ekstra skraldespande på hotspots, herunder Nørrebroparken, i sommermånederne

• En forandringsplan for Aldersrogade og kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade (7,8 mio. kr.)

• Midler til en 5-mands-kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (knap 2 mio. kr. til anlæg)

• En større driftsbevilling til organisationen Turning Tables Danmark, der netop har fået tildelt brugsretten til Kapellet på Assistens Kirkegård (1,1 mio. kr. årligt i 2022-2025)

• En foranalyse af Sikker Skolevej-trafiksikring af Mimersgade

• Midler til at udbedre ind- og udfletning fra Søernes cykelsti til Baggesensgade (0,8 mio. kr. til anlæg)

• Midler til og en beslutning om, at det tredje scenarie med en halv nedrivning af Bispeengbuen skal med det igangværende idé-oplæg.

• Etablering af personalefaciliteter ved ByOasen

• Midler til genhusning af Guldberg Skole under ombygningen

• Videreførelse af indsatser under Sikker By-strategien– bl.a. 8,8 mio. kr. til 18+ Centrene på Nørrebro og 3 mio. kr. til opnormering af Københavnerteamet med fem bydækkende gadeplansmedarbejdere mm.

• Yderligere driftsbevilling til Kampsportens Hus

• Midler til Mosaisk Begravelsesplads (0,3 mio. kr.)

• Midler til at starte et aktivitetshus under Projekt Hjerterum i Meinungsgade målrettet piger og kvinder

Du kan se hele budgetaftalen her

Kilde: Nørrebro Lokaludvalg og København Kommunes Teknik-og Miljøforvaltning

Related Articles

X