MN logo rgb web 300x77
“Tragikomisk”: Rantzausgade-projekt udskydes igen på ubestemt tid

“Tragikomisk”: Rantzausgade-projekt udskydes igen på ubestemt tid

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 2 år gammel

Med få dages varsel har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning endnu en gang trukket stikket på den stort anlagte omlægning af Rantzausgade, der har været undervejs i det meste af et årti. Formanden for gadens erhvervsfællesskab kalder forløbet “skruen uden ende”.

Topfoto: Formanden for Erhvervsfællesskabet i Rantzausgade og ejer af frisørsalonen Et Sted På Nørrebro, Sebastian Rimon Eskerod, ved ikke helt, om han skal grine eller græde over, at det stort anlagte anlægsprojektet i gaden “igen-igen” bliver udskudt. Foto: Mette Trudsø

Har du din faste gang eller cykelrute gennem Rantzausgade, var du måske så småt begyndt at glæde dig til, at den meget omtalte omdannelse af gaden skulle til at gå i gang her til marts.

I så fald må vi skuffe dig med, at planerne – endnu en gang – er ændret.

Med få dages varsel har de københavnske politikere og butiks-og restaurationsejerne i Rantzausgade nemlig fået at vide af embedsmændene i kommunens teknik-og miljøforvaltning, at der mangler penge til at gennemføre det stort anlagte projekt, der har været undervejs i snart 10 år.

Læs også: Ni år efter dødsulykke: ingen tidsplan for sikring af Rantzausgade

Til trods for, at omlægningen af Rantzausgade efterhånden er ved at være kendt som “The Never Ending Story” og “Nørrebros lokale gletcher”, var såvel beboere som erhvervsdrivende i Rabarberkvarteret ellers rent faktisk begyndt at tro på, at den seneste tidsplan med start i marts 2022 og en færdig gade med udgangen af i år ville holde.

Ikke mindst fordi HOFOR – Hovedstadens Forsyningsselskab – i andet halvår af sidste år gennemførte arbejdet med at nedlægge en gammel rørledning og etablere en ny i den modsatte side af vejen, for at gøre gaden klar til selve anlægsarbejdet.

Men nej.

Bombe: der er ikke penge nok

På et møde med gadens erhvervsdrivende torsdag formiddag lod kommunens embedsmænd forstå, at Rantzausgade-projektet trods årevis af planlægning med ihærdig deltagelse af lokale kræfter efter alt at dømme tidligst kommer i gang til juni – og mere sandsynligt først til august.

Til mødet fik butiksejere og restauratører den forklaring, at projektet nu var “underfinansieret”, primært fordi prisen på byggematerialer mm. de sidste måneder af 2021 er steget 25-30 %, men også fordi det planlagte permanente busstoppested på Åboulevard under Åbuen vil blive dyrere end forudset.

I et notat til medlemmerne af kommunens Teknik- og Miljøudvalg understreger embedsmændene dog også, at et planlagt automatisk pullertsystem, der er centralt i reguleringen af trafikken, hvor Rantzausgade krydser Den Grønne Sti, tegner sig for en stor del af de uforudsete udgifter.

Af notatet fremgår det, at der mangler 5,7 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet i Rantzausgade, og at det derfor er nødvendigt for byens politikere at finde de ekstra penge i forårets såkaldte Overførelsessag 2021-2022.

Overførselssagen, der også kaldes kommunens ’lille budget’ er fordelingen af de overskydende midler fra det forgangne år – altså penge, der er afsat til projekter mm, der af den ene eller anden grund har vist sig ikke at kunne gennemføres eller ikke at have kostet så meget som ventet.

“Såfremt der ikke afsættes finansiering, kan anlægsprojekterne i Rantzausgade ikke gennemføres, hvorpå Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en indstilling om annullering af projekterne,” skriver embedsmændene i notatet – en formulering, der på torsdagens møde både kom bag på og skabte stor frustration blandt de lokale butiks- og restaurationsejere.

Borgmester giver ingen løfter

Byens nye Teknik- og Miljøborgmester, Line Barfod (EL), var til stede til mødet med de erhvervsdrivende og gav udtryk for, at hun forstod frustrationerne.

Trafikomlægningsprojektet i Rantzausgade er faktisk født af bl.a. Enhedslistens tidligere Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (fra før hun overhovedet blev borgmester) og har altid været en mærkesag hos liste Ø, men Line Barfod vil ikke love, at partiet vil stå fast på at få tilført de manglende penge til projektet til Overførselssagen.

“Vi har endnu ikke haft det møde i paritet, hvor vi prioriterer, hvad vi tager med til Overførselssagen, og jeg kan ikke kortslutte demokratiet i vores gruppe – men det ville undre mig meget, hvis vi ikke tager Rantzausgade med til bordet,” sagde hun efter torsdagens møde til Mit Nørrebro – og uddybede:

”Jeg synes, det er rigtigt vigtigt, at vi får fulgt det her helt til dørs. Det er noget, Enhedslisten har kæmpet for i rigtig mange år og som giver så god mening. Og derfor er det noget, jeg vil arbejde hårdt får, at vi tager med.”

Gadeformand: “Skruen uden ende”

Formanden for Rantzausgades Erhvervsfællesskab, ejer af frisørsalonen Et Sted På Nørrebro Sebastian Rimon Eskerod, havde som gadens øvrige erhvervsdrivende forventet, at torsdagens møde skulle handle om, hvordan man fik planlagt det kommende anlægsarbejde med mindst mulige gener for de handlende.

Han havde derfor svært ved at finde en grimasse, der kunne passe på den nye og meget pludselige information om, at arbejdet endnu engang er udskudt.

“Det er jo ved at være skruen uden ende! Det har kørt så længe, at vi nærmest har set børn gå fra vuggestue til grav – det er den tidshorisont, vi har været igennem,” siger han om den nye udskydelse.

“Jeg synes jo, det er lidt tragikomisk – og samtidig enormt frustrerende. Der er jo gået et årti med frustrationer her i kvarteret, som så nu igen-igen bliver udskudt og afløst af nye frustrationer,” siger han.

Om byens politikere beslutter at afsætte de nødvendige midler til at gennemføre omlæggelsen af Rantzausgade, eller om projektet skal nedskaleres eller helt droppes, besluttes i slutningen af marts, når byens politikere forhandler Overførselssagen på plads.

Rantzausgadeprojektet i kroner og øre

Medlem af Nørrebro Lokaludvalg Jens Villadsen bad sidste år om indsigt i økonomien bag Rantzausgadeprojektet. Af svaret (som Mit Nørrebro er i besiddelse af) fra kommunens daværende projektleder Thor Angus Steffensen Taylor fremgik følgende:

• Borgerrepræsentationen har bevilliget midler ad flere omgange. Samlet er der i alt bevilliget 34,35 mio. kr.  

• Der er i perioden 2017-2020 betalt udgifter til rådgiver/konsulentydelser og intern løn på i alt 10,3 mio. kr. – altså knap en tredjedel af det samlede budget.

• De resterende midler forventes fra Teknik-og Miljøforvaltningens side at blive med fordelt 22,55 mio. kr. til anlægsudgifter og 1,5 mio. kr. til interne timer og konsulentydelser.

Related Articles

X