MN logo rgb web 300x77
Vedtaget: 300.000 kr. til fast inventar til skaterne på Den Røde Plads

Vedtaget: 300.000 kr. til fast inventar til skaterne på Den Røde Plads

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Et enigt Kultur-og Fritidsudvalg besluttede torsdag at sætte penge af til at lave en permanentløsning til brugerne af Superkilens spontant anlagte skatefaciliteter.

Arkivfoto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Nu er det slut med ulovlige skateramper og spildte kommunale kræfter på Den Røde Plads.

Efter flere års frem-og-tilbage-leg med spontant opstillet skaterudstyr, som kommunen med jævne mellemrum har fjernet, vedtog Københavns Kultur-og Fritidsudvalg torsdag eftermiddag uden afstemning at bruge 300.000 kr. af udvalgets disponible midler på “opsætningen af skatervenligt byrumsinventar på Den Røde Plads”.

Beslutningen er en realitet blot en måned efter, at Socialdemokratiets politiske ordfører og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Jonas Bjørn Jensen, erklærede sig villig til at bære forslaget ind til sine udvalgskolleger – hvilket han endte med at gøre med sine to partikolleger Henrik Appel Esbensen og Tue Hækkerup samt med De Radikales Christopher Røhl Andersen.

“Skaterne på pladsen har bidraget til øget tryghed og et levende og aktivt byrum. Det har imidlertid også skabt udfordringer ift. støj og ukontrolleret brug af pladsen. Det er tillige ikke tilladt af eksempelvis drifts- og sikkerhedsmæssige årsager at opsætte hjemmelavede og private konstruktioner på offentlige arealer,” lød det i de fire lokalpolitikernes indstilling, der fortsætter:

“For at underbygge de positive konsekvenser af skaternes tilstedeværelse, men også for at skabe mere kontrolleret brug af pladsen og øge sikkerheden, foreslås det at indrette et skatervenligt område.”

Projektet skal realiseres i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Lokaludvalget, skaterne og SNE Architects og vil blive anlagt på et område, hvor belægningen minimerer støjen og er særligt velegnet til skatere. 

“Der indgår ikke tegninger i vores beslutning. Nu skal det udmøntes, blandt andet i samarbejde med den arkitekt, som har lavet tegningerne,” siger Jonas Bjørn Jensen med henvisning til arkitekt og aktiv skater i området, Søren Nordal Enevoldsen.

Hvad siger du til dem, der synes, at skaterne larmer, og som ikke forstår, at deres aktivitet skal prioriteres?

”Vi bor tæt her i vores bydel. Det er vigtigt, at der bliver skabt plads til alle. Derfor bliver det en løsning, som begrænser sig til det lille areal foran hallen,” siger Jonas Bjørn Jensen, som uddyber:

“Vi er i tæt dialog med skaterne, og også blandt dem er der et ønske om at finde løsninger, så alle kan være der – og så folk kan sove om natten” .

En granitbænk/plint, runde betonplinte og en dobbeltsidet kantsten er blandt det udstyr, som skaterne selv har foreslået. Illustration: SNE Architects.

Related Articles

X