MN logo rgb web 300x77
Vil du bevare byhusene? Lokalplan for Bjelkes Allé sendes i høring

Vil du bevare byhusene? Lokalplan for Bjelkes Allé sendes i høring

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 3 år gammel
Efter sidste år at have bremset nedrivningen af det gule byhus i Bjelkes Allé 48 besluttede politikerne fra kommunens Teknik-og Miljøudvalg i aftes at sende en ny lokalplan til bevarelse af gadens unikke bymiljø i offentlig høring.

Kortudsnit fra Københavns Kommunes lokalplanforslag. Luftfoto: Kortforsyningen, 2019.

Det skal ikke længere være muligt ét efter ét at fjerne de små byhuse, forhaver og træer, der giver et helt særligt bymiljø på Bjelkes Allé.

Det er essensen af det lokalplanforslag, som Københavns Teknik-og Miljøudvalg på et møde i går aftes nikkede ja til at lægge ud på kommunens høringsportal ’Bliv hørt’, så alle interesserede kan tage stilling til det.

De store træk i lokalplanforslaget har tidligere været beskrevet her i Mit Nørrebro, men nu ligger den endelige lokalplan altså fiks og færdig og klar til, at du, din nabo og alle andre kan give deres besyv med.

Bjelkes Allé blev anlagt som den første af flere parallelle gader på det tidligere Havremarken, da man i slutningen af 1800-tallet begyndte at bebygge Ydre Nørrebro. Det tidligste byggeri blev opført som mindre byhuse, og siden fulgte en blanding af byhuse, fritliggende villaer og etageejendomme. 

“På den måde adskiller Bjelkes Allé sig fra det mere sammenhængende byggeri i nabogaderne Jægersborggade og Husumgade, hvor beboelsesejendommene blev opført som randbebyggelse i fem-seks etager,” som det forklares i lokalplanen.

Fra 1960’erne og frem er flere af de små byhuse blevet revet ned og erstattet af nyere etagebyggeri. De tilbageværende byhuse er hver for sig ikke blevet vurderet til at have nogen særlig bevaringsværdi, fordi de ikke var særegne nok, eller fordi de alligevel var ombygget af flere omgange.

Men til sammen har de små to-og treplanhuse med deres for Nørrebro efterhånden stadigt mere sjældne havestykker vist et billede af byen, som den var engang, og den kvalitet har politikerne nu fået øje for.

Da det gule hus på Bjelkes Allé 48 sidste år stod til nedrivning, vågnede politikerne op og tog initiativ til den bevarende lokalplan for Bjelkes Allé, der nu skal i høring. Foto: Lars Christian Vibild, larsvibild.dk

Da Mit Nørrebro i november sidste år konfronterede Socialdemokratiets teknik-og miljøordfører i København, Marcus Vesterager samt byens teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, med det faktum, at det gule byhus på Bjelkes Allé 48 stod til nedrivning, så en bygherre kunne opføre et nyt hus i syv etager, skred de til handling og fik stoppet nedrivningen.

Det gule byhus’ skæbne er stadig uvis, fordi bygherren har klaget til Planklagenævnet over forbuddet mod nedrivning. Embedsmændene i kommunens Teknik-og Miljøforvaltning vurderer, at kommunen vil få medhold, men en afgørelse kan først forventes til efteråret. 

I mellemtiden kan alle, der gerne vil bevare de øvrige bygninger og træer, der giver Bjelkes Allé sit særpræg – og såmænd også alle, der ikke vil – give deres holdning til kende i den kommende otte ugers høringsperiode.

Mit Nørrebro har kontaktet ejeren af det gule byhus på Bjelkes Allé 48 – og altså bygherren på det nybyggeri, der nu er bremset – Ejendomsselskabet Bjelkes Allé 48 ApS, som dog ikke ønsker at kommentere sagen, da de afventer afgørelsen i Planklagenævnet.

Lokalplanen om bevarelsen af bymiljøet på Bjelkes Allé kommer i høring 30. juni og helt frem til 29. september, da juli ikke tælles med i de 8 uger, kommunen normalt har til denne type offentlige høringer.

Related Articles

X