MN logo rgb web 300x77
Wilhelm Ferdinand Gram på Assistens Kirkegård

Wilhelm Ferdinand Gram på Assistens Kirkegård

BEMÆRK! Denne artikel er cirka 4 år gammel
Mennesket bag gravstenen: I dag er 155 års-dagen for Slaget ved Dybbøl. En af de faldne var den 34-årige nørrebroer Wilhelm Ferdinand Gram.

Wilhelm Ferdinand Gram, premierløjtnant, 22. september 1829 – 18. april 1864. 

Foto af gravsten oktober 2016: Poul-Erik Pløhn. Portrætfoto: Frederik Ferdinand Petersen, Det Kongelige Bibliotek.  

Den 18. april 1864 var en af de mørkeste dage i Danmarks historie. 

Skanserne ved Dybbøl var bemandet med 5.000 danske soldater – 6.000 var i reserve i Sønderborg og på Als. 

I 11 dage havde soldaterne været udsat for tusindvis af granater, og hver eneste dag var omkring 100 blevet dræbt eller lemlæstet under det kraftige bombardement. 

Det var derfor 11.000 kamptrætte og udmattede danske soldater, der var oppe imod 37.000 friske og veludrustede Preussere. Det måtte gå galt, og det gjorde det. 

Klokken 04.00 den 18. april begyndte bombardementet af skanserne. På nogle få timer faldt næsten 8.000 granater over de danske stillinger. 

Bombardementet fortsatte i seks timer, forsvarsværkerne blev skudt endeligt i stykker, og et stort antal af de få brugbare kanoner blev ødelagt. 

Et sandt blodbad

Kort tid før klokken slog 10, faldt granaterne tæt, og larmen var øredøvende. 

Klokken 10 blev alt stille, et øjebliks stilhed – så lød kommandoråb, og stormen på skanserne startede. 

Det blev et sandt blodbad. 

Tabene på begge sider var svære og vidner om de hårde kampe, ofte mand mod mand med bajonetterne. 

På dansk side ca. 700 dræbte, 554 sårede og 3.534 tilfangetagne. 

I alt et tab på 4.834 mand. Mere end halvdelen af kommandørerne, som deltog i kampen, afgik ved døden. 

En general, (du Plat), en brigadechef, 5 regimentschefer, 8 bataljonschefer, og 36 kompagnichefer blev dræbt, såret eller taget til fange. 

Tre måneder senere var landet næsten halveret, og kongeriget blevet en million indbyggere fattigere. 

Nørrebro-drengens endeligt

En af de unge danske mænd, der faldt ved Dybbøl denne dag, var Nørrebro-drengen, premierløjtnant ved 9. Infanteriregiment, Wilhelm Ferdinand Gram. 

Den 18. april 1864 stod han med sit kompagni på landevejen tæt ved Skanse VII. Her ramtes han af et skud i underlivet og døde få øjeblikke senere. 

Wilhelm Ferdinand Gram kom til verden 22. september 1829 på Nørrebroe No. 7. Han var den yngste af en børneflok på seks. 

Forældrene var skibskaptajn og traktør Johan Frederik Gram og Johanne Danielsen, der sammen drev et traktørsted. 

Traktørstedet, der blev kaldt ‘Kaptajn Grams Have’, lå på hjørnet af Nørrebrogade og Fælledvej og var en populær beværtning, hvor blandt andre digteren Christian Winther, der en tid boede på Nørrebro, var en jævnlig gæst.

Den 18-årige Wilhelm meldte sig som frivillig menig 19. april 1848 og deltog i Treårskrigen. Den 1. september 1848 blev han udnævnt til sekondløjtnant. 

6. juli 1849 deltog han i Slaget ved Fredericia, her blev han såret og modtog medalje for tapperhed. 

Han blev premierløjtnant 1855. 

Under krigen 1864 var han kompagnichef for 9. regiments 7. kompagni. Han deltog i Dannevirkes forsvar, tilbagetoget og kampen ved Sankelmark, Fredericias forsvar, Dybbølstillingens forsvar og kampen den 18. april, hvor han under 8. brigades modangreb faldt ved skanse VII. 

30. april 1864 blev han begravet på Assistens Kirkegårds afdeling A, tæt ved Kapelvej. Han deler gravsted med sin bror, urmager Johan Jacob Gram. 

Vilhelm Rosenstands glorificerende maleri ‘Episode af ottende brigades modangreb ved Dybbøl 18. april 1864’, malet i 1894 – 30 år efter slaget. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. 

 

Related Articles

X